Generell studiekompetanse

Påbygg Vg3, for Yrkesfag med fagbrev

Dette programmet passer for deg som har tatt yrkesfaglig utdanning og fullført med fagbrev, eller om du er lærling og ønsker å ta påbygg ved siden av jobb. Det passer også for deg som kun har tatt 2 år yrkesfaglig studieretning og er over 23 år. Da kan du fullføre ved hjelp av 23/5-regelen .

Fagene som inngår i dette programmet er
Norsk Vg3
Matematikk 2PY
Naturfag Vg3 inkl. lab
Historie Vg3

Dersom du har tatt utdanningen din innenfor Reform 94 eller Kunnskapsløftet, er du allerede ferdig med Samfunnsfag og Engelsk. Er utdanningen din eldre enn dette, ta kontakt med oss, så finner vi ut hvilke av fagene du trenger for å få generell studiekompetanse.

 
Melder du deg på full plass dagtid får du rabatt i forhold til å melde seg på de samme fagene enkeltvis.
Du kan også ta dette kurstilbudet på kveldstid. Få en oversikt over alle enkeltfag, dagtid og kveldstid, her. 

 

Finansiering
Programpakken er godkjent for lån i Lånekassen.

Er du medlem i en fagforening vil du kunne søke stipend til utdanning. Mange fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Fagforbundet og Handel og kontor har egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.
 

Gratis veiledning
Dersom du er usikker på hvilke fag du trenger eller trenger veiledning i forhold til utdanningsvalg, tilbyr vi gratis veiledning. Deltar du på opplæring hos oss får du også gratis veiledning underveis, både i forhold til undervisningen som pågår og i forhold til fremtidige planer.

Ta kontakt med vår kompetanserådgiver for avtale hvis du ønsker veiledning før du melder deg på studiet.

 

Eksamen
Alle fag avsluttes med privatisteksamen.
NB: Eksamensavgiften er ikke inkludert i kursprisen.

Frist for oppmelding til eksamen:
– Høst: 15. september
– Vår: 1. februar

All oppmelding til eksamen skal skje via internett til Rogaland fylkeskommune via Privatistweb.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Vi legger vekt på å forberede deg til studier på høgere nivå og har derfor fokus på «ansvar for egen læring». Vi vil i starten av skoleåret gi deg opplæring i studieteknikk og du kan når som helst be om hjelp til å få laget din egen studieplan. Du kan også få veiledning på hvilken studieteknikk som passer best for deg.

 

Spesielt om matematikk
Dersom det er lenge siden du har gått på skole, anbefaler vi at du i stedet for 2PY tar Matematikk 1P + 2P. Undervisning i 2PY forutsetter at du husker hva du lærte i matematikk tidligere. Du kan allikevel melde deg opp til 2PY eksamen. Test om du trenger mer grunnlag i matematikk, her.

 

Klasseromsundervisning
Vi har klasseromsundervisning i alle fag. Vi har en dyktig lærerstab som har god erfaring i å jobbe med voksne.
Undervisningen legges opp til dine premisser, enten du vil kombinere studiene med jobb eller eller skaffe deg hele studiekompetansen på ett år.
Kurset er eksamensrettet og intensivt, men vi legger stor vekt på at det skal være lystbetont.

 

Våre lærere
Våre lærere er interesserte og engasjerte i faget sitt og jobber for at du skal lykkes.

Vi evaluerer våre lærere to ganger i året og deltakerne gir tilbakemelding på faglig dyktighet, pedagogisk tilrettelegging og faglig utbytte av undervisningen. Tilbakemeldingene er svært gode.