Haugesund

Historie Vg3 påbygg – Dag – Haugesund Høst 2020

Karakterforbedring til generell studiekompetanse AOF Vestlandet

Faget inngår i følgende programpakke som gir generell studiekompetanse:
Påbygg for yrkesfag med fagbrev – dag

Undervisningsdager og –tidspunkt er ikke avklart ennå. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette ca. medio august.

Forkunnskaper
Fullført grunnskole eller tilsvarende

FINANSIERING

Lånekassen
Dersom du kombinerer flere fag, slik at din totale studiebelastning blir minimum 50 %, kan du søke om støtte fra Lånekassen. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.

Vi anbefaler deg å søke så snart som mulig for å unngå lang ventetid. Velg søknadsskjema for «Høyere og annen utdanning». Der finner du AOF Vestlandet. Huk deretter av for «Voksenopplæring – praksiskandidat». Søknadsfrist er henholdsvis 15. november og 15. mars.

På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Ta kontakt med Lånekassen direkte på tlf. 21 49 60 00 eller på e-post (gjøres etter at du har logget deg inn) dersom du lurer på noe.

Fagorganisert?
LO organiserte kan søke stipend. LOs Utdanningsfond, Fagforbundet, Handel og kontor.
Er du organisert i en annen fagforening eller har spørsmål, kontakt oss for nærmere informasjon om dine muligheter for stipend. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Eksamen

  • Privatisteksamen muntlig i mai
  • Frist for oppmelding til eksamen for våren: 1. februar
  • All oppmelding til eksamen skal skje til Rogaland fylkeskommune via Privatistweb.

Fagkode
HIS1003 Historie Vg3 – påbygg

Gjennomføring
Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg til klasseromsundervisningen brukes en digital læringsplattform der lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert.

Undervisningen er intensiv og eksamensrettet. Mot slutten av kursperioden legger vi opp til eksamensforberedende undervisning. Tidligere gitte eksamensoppgaver tas i bruk for å gi deltakerne en opplevelse av hva som forventes til eksamen.