AOF Vestlandet – Agder

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Kristiansand

Historie Vg3 påbygg – kveld – Kristiansand – høst 2021

Informasjon om historie Vg3 påbygg

Ukedag og tidspunkt for undervisning kommer vi tilbake til når kurset starter. Meld deg på så holder vi deg informert.

Dette kurset passer for deg som har fullført grunnskolen og skal ha historie studiekompetanse for å kvalifisere deg til høyere utdanning. Kurset passer også for deg som har yrkesfaglig utdanning og skal ta Vg3 påbygg i historie.

Dersom du skal forbedre karakteren i historie på Vg3 påbygg nivå, kan du følge dette kurset.

Forkunnskaper

Fullført grunnskole eller tilsvarende

Faget inngår i følgende programpakke som gir generell studiekompetanse:

Påbygg for yrkesfag med fagbrev dagtid

Finansiering

Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.

På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Her kan du se hvor mye du kan få i lån og stipend. 

Eksamen

Privatisteksamen er muntlig. Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. All oppmelding til eksamen skal skje til Agder fylkeskommune via Privatistweb.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Fagorganisert?

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond, mens blant annet Fagforbundet og Handel og kontor har egne stipendordninger.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon!

Gjennomføring

Opplæringen gis ved tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg benytter vi læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer.

Vi legger vekt på å forberede deg til studier på høyere nivå og har derfor fokus på «ansvar for egen læring». Vi vil i starten av skoleåret gi deg opplæring i studieteknikk, og du kan når som helst be om hjelp til å få laget din egen studieplan. Du kan også få veiledning på hvilken studieteknikk som passer best for deg.