Bergen

Matematikk 2P kveld – Bergen vår 2021

Informasjon

Undervisningen dekker pensum til Vg2 Studiespesialisering og foregår 1-2 kvelder i uken. Hvilke ukedager det blir, vil vi komme tilbake til på et senere tidspunkt.

Forkunnskaper
Fullført matematikk 1P.

Finansiering

Statens lånekasse for utdanning
Faget er godkjent for lån i Lånekassen under forutsetning av at din totale studiebelastning er tilstrekkelig.

Fagorganisert?
LO organiserte kan søke stipend. LOs Utdanningsfond, Fagforbundet, Handel og kontor.
Er du organisert i en annen fagforening eller har spørsmål, kontakt oss for nærmere informasjon om dine muligheter for stipend. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Fagkoder
MAT1015, Matematikk 2P

Eksamen

  • Privatisteksamen skriftlig i mai.
  • Frist for oppmelding til eksamen for våren er 1. februar.
  • All oppmelding til eksamen skal skje til fylkeskommunen via Privatistweb.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Gjennomføring

OOpplæringen gis ved tradisjonell klasseromsundervisning. Det tas hensyn til at deltakerne er voksne med ulik erfaring fra både arbeid og utdanning. Undervisningen bærer preg av individuelt arbeid, pararbeid og individuell veiledning fra lærer.
I tillegg benyttes en læringsplattform hvor lærerne legger ut relevant informasjon for faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta på undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet. Læringsplattformen kan også brukes til å kommunisere med lærer, administrasjon og de andre deltakerne.
Vi legger vekt på å forberede deg til studier på høyere nivå og har derfor fokus på «ansvar for egen læring». Vi vil i starten av skoleåret gi deg opplæring i studieteknikk, og du kan når som helst be om hjelp til å få laget din egen studieplan. Du kan også få veiledning på hvilken studieteknikk som passer best for deg.