Kristiansand

Forkurs Matematikk 1P – Kristiansand – høst 2021

Informasjon

Forkurset forbereder deg til følgende fag:
Matematikk 1P – dag
Matematikk 1P – kveld
Matematikk 1P-2P – dag
Matematikk 1P-2P – kveld

Vi anbefaler deg å ta dette kurset dersom det er lenge siden du har gått på skole og trenger å friske opp gamle kunnskaper og/eller dersom du opplever matematikk som en utfordring.


Gjennomføring
På forkurset undervises det i følgende tema:

  • Grunnleggende algebra med de ulike regneartene
  • Hvordan velge regneart når man har ulike typer regneoppgaver? Her ses det spesielt på tekstoppgaver. 
  • Brøkregning
  • Kvadratrot
  • Prosentregning, samt litt vekstfaktor
  • Grunnleggende regning med Pytagoras læresetning
  • Pytagoras og grunnleggende trigometri


Temaene er hentet fra grunnskolepensum, som det forventes at du kan når du starter på videregående opplæring.

Undervisningen går over 4 kvelder. Det vil bli opplyst om eksakte datoer når det nærmer seg kursoppstart.

Kurset gjennomføres med klasseromsundervisning og blir tilpasset den gruppen som til enhver tid er til stede på undervisningen. 


Eksamen
Ingen