Generell studiekompetanse

Matematikk 1PY – Nettkurs

Informasjon om matematikk 1PY

Kurset er for deg som ønsker å forbedre karakteren din i 1PY, eller som trenger faget som en del av en yrkesfaglig utdanning på videregående skolens nivå. Dette er også aktuelt for deg som skal ta 2PY, men som trenger å friske opp tidligere matematikk kunnskaper fra Vg1.

Kurset dekker Vg1 pensum yrkesfaglig studieretning.

oppstart: Du får tilgang i ett år fra den dagen du melder deg på.

Forkunnskaper

Kurset bygger på matematikk i grunnskolen.

Finansiering

Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.

På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. 

Eksamen

Privatisteksamen er skriftlig.
Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. 
All oppmelding til eksamen skal skje til din fylkeskommune.

Gjennomføring

Opplæringen gis ved at du legges til vår læringsplattform; Acampus. Her finner du studieenheter som du jobber med individuelt. Hver studieenhet avsluttes med en innlevering som blir vurdert av lærer.

Hver studieenhet består av:

  • Kompetansemål for studieenheten
  • Tekst om emnet
  • Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter
  • Andre øvingsoppgaver og quizzer
  • Innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av lærer

Hovedområder i Matematikk 1PY:

  • Tall og algebra
  • Geometri
  • Økonomi

Fagorganisert?

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond, mens blant annet Fagforbundet og Handel og kontor har egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for mer informasjon!