Nettkurs

Realfag

Programpakken oppfyller fagkombinasjonene ARKN, HING, ING4R2, ORTO og SIVING. Dette programmet er spesielt tilpasset for deg som søker ingeniørstudier eller andre studier som krever denne fagkombinasjonen.

Du kan også plukke enkeltfag om du ønsker det.

Fysikk 1 dekker deler av kravet til studier på høyere nivå som krever spesiell studiekompetanse. Faget gir 0,5 realfagspoeng.

NB! Lab-øvelser er en del av eksamen i Fysikk 1, og vi tilbyr kun dette på våre studiesteder i Haugesund, Bergen eller Kristiansand. Det vil bli satt opp egne datoer til dette. Om du bor et annet sted i landet, eller ikke kan møte på gitt tidspunkt står du selv ansvarlig for å finne et annet sted der du kan få med deg dette.

Matematikk R1 og R2 kvalifiserer for opptak til studier på høyere nivå med krav til spesiell studiekompetanse i matematikk. Faget passer for dem som ønsker å studere og arbeide innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren. R1 gir 0,5 realfagspoeng og R2 gir 1 realfagspoeng.

Varighet: Start når du vil. Du får tilgang til kurset i ett år fra den dagen du melder deg på.