Haugesund

Norsk Vg1-Vg2-Vg3 for minoritetsspråklige – Dag – Haugesund Høst 2020

Karakterforbedring til generell studiekompetanse AOF Vestlandet

Informasjon

Kurset er for minoritetsspråklige som ikke har bestått B1 nivå skriftlig og muntlig, eller som ikke har gode nok skriftlige ferdigheter i norsk – tilsvarende fullført norsk grunnskole. Test i norsk må avlegges.

Forkunnskaper
Fullført grunnskole eller tilsvarende.

Finansiering

Statens lånekasse for utdanning
Faget er godkjent for lån i Lånekassen under forutsetning av at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Du søker ved bruk av MinID eller bankID. Her finner du også veiledning og svar på spørsmål.

Søknadsfrist er henholdsvis 15. november og 15. mars. Vi anbefaler deg å søke så snart som mulig for å unngå lang ventetid. Velg søknadsskjema for «Høyere/annen utdanning». Der finner du AOF Vestlandet. Hak av for «Voksenopplæring – praksiskandidat».

Ved spørsmål må du kontakte Lånekassen direkte på tlf. 21 49 60 00 eller på e-post(etter at du har logget deg inn).

Fagorganisert?
LO organiserte kan søke stipend. LOs Utdanningsfond, Fagforbundet, Handel og kontor.
Er du organisert i en annen fagforening eller har spørsmål, kontakt oss for nærmere informasjon om dine muligheter for stipend. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Eksamen

  • Privatisteksamen skriftlig og muntlig i mai.
  • Frist for oppmelding til eksamen for våren er 1. februar.
  • All oppmelding til eksamen skal skje til Rogaland fylkeskommune via Privatistweb.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Kurset inngår i følgende programpakker
Studiekompetanse 23/5-regelen dagtid

Fagkoder
NOR1211 Norsk hovedmål Vg3 – generell studiekompetanse
NOR1212 Norsk sidemål Vg3 – generell studiekompetanse
NOR 1213 Norsk muntlig Vg3 – generell studiekompetanse

Kurset dekker også pensum til:
NOR1405 Norsk med kort botid skriftlig- Vg3 generell studiekompetanse(gjelder for de som har vært i Norge i mindre enn 6 år)
NOR1406 Norsk med kort botid muntlig – Vg3 generell studiekompetanse (gjelder for de som har vært i Norge i mindre enn 6 år)

Gjennomføring
I løpet av høsten gis det 30 ekstra timer med undervisning for å ivareta manglende basisferdigheter.

Opplæringen gis ved tradisjonell klasseromsundervisning. Det tas hensyn til at deltakerne er voksne med ulik erfaring fra både arbeid og utdanning. Undervisningen bærer preg av individuelt arbeid, pararbeid og individuell veiledning fra lærer.

I tillegg benytter vi læringsplatformen Moodle hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer.

Vi legger vekt på å forberede deg til studier på høgere nivå og har derfor fokus på «ansvar for egen læring». Vi vil i starten av skoleåret gi deg opplæring i studieteknikk, og du kan når som helst be om hjelp til å få laget din egen studieplan. Du kan også få veiledning på hvilken studieteknikk som passer best for deg.