Realfag

Fysikk 1- dag høst 2019

Informasjon

Trenger du fordypning i realfag for opptak til høyere studier som medisin og veterinær, naturvitenskap, teknologi eller andre fag? Eller ønsker du bare å forbedre karakteren din fra tidligere? Fysikk 1 dekker deler av kravet til studier på høyere nivå som krever spesiell studiekompetanse. Faget gir 0,5 realfagspoeng.

Kurset krever høy arbeidsinnsats og god motivasjon for å kunne gjennomføres. Det gir deg til gjengjeld opptaksgrunnlag for bachelor- og masterutdanning i ingeniørfag.

 

Fagkode
REA3004 Fysikk 1

 

Opptakskrav
Generell studiekompetanse med 1T / 1MX matematikk eller
Generell studiekompetanse med 1P / 2PY / 1MY + Forkurs matematikk R1 / Fysikk 1

 

Kurset inngår i følgende programpakker/ Kurs

Ingeniørpakken – realfag dag

Vi kommer tilbake til ukedager og tidspunkt for undervisningen i august.

 

Forkurset

Dersom det er lenge siden du har gått på skole, anbefaler vi vårt Forkurs Matmatikk R1- Fysikk 1. Her fokuserer vi på teoretisk matematikk (fra 1T og 2T) som mange mangler. Du vil trenge den teoretiske matematikken i forbindelse med Fysikk 1.

Sjekk om du trenger forkurset her.

 

Programfaget skal gi forståelse av fysikkfaglige problemstillinger og av prosesser som fører til økt innsikt, noe som er et viktig grunnlag for flere studier i høyere utdanning og for livslang læring. Programfaget skal bidra til å vise fysikkfagets bruk av matematikk og hvordan matematikken brukes til å modellere virkeligheten.

 

Hovedområder i Fysikk 1:

  • Klassisk fysikk
  • Moderne fysikk
  • Å beskrive naturen med matematikk
  • Den unge forskeren
  • Fysikk og teknologi
  • Lab-øvelser

 

Eksamen

  • Faget avsluttes med en muntlig-praktisk privatisteksamen våren 2019
  • Frist for påmelding til eksamen er 1. februar.
  • All oppmelding til eksamen skal skje via internett til Rogaland fylkeskommune via Privatistweb.

 

Finansiering
Programpakken er godkjent for lån i Lånekassen.

Er du medlem i en fagforening vil du kunne søke stipend til utdanning. Mange fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Fagforbundet og Handel og kontor har egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon. Vi hjelper deg gjerne med søknaden.