Haugesund

Forkurs Matematikk R1 og Fysikk 1 – Haugesund – høst 2021

Forkurset forbereder deg til følgende programpakke/fag:
Ingeniørpakken – dag
Ingeniørpakken – kveld
Matematikk R1 – dag
Matematikk R1 – kveld
Fysikk 1 – dag
Fysikk 1 – kveld

Vi anbefaler deg å ta dette kurset dersom det er lenge siden du har gått på skole og trenger å  friske opp gamle kunnskaper og/eller dersom du ikke har T-matematikk fra før.

Undervisningen i Matematikk R1 er intensiv og strekker seg over bare noen få måneder. Det er derfor svært viktig at du har et godt grunnlag før du starter på dette nivået.

Fysikk består bl.a. av en del matematikk, og forkurset legger derfor et godt grunnlag også for dette faget.


Gjennomføring
På forkurset undervises det i teoretisk matematikk fra 1T og 2T, som mange ikke har fra før. Denne matematikken danner grunnlaget for R-matematikken.

Undervisningen går over 4 kvelder. Det vil bli opplyst om eksakte datoer når det nærmer seg kursoppstart. 

Kurset gjennomføres med klasseromsundervisning og blir tilpasset den gruppen som til enhver tid er til stede på undervisningen.


Forkunnskaper
Matematikk 1P + 2P, 2PY eller 1MY


Eksamen
Ingen