Haugesund

Matematikk R1 – dag – Haugesund – høst 2021

Informasjon

Matematikk R1 kvalifiserer for opptak til studier på høyere nivå med krav til spesiell studiekompetanse. Faget passer for dem som ønsker å studere og arbeide innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren.

Kurset krever høy arbeidsinnsats og god motivasjon for å kunne gjennomføres. Det gir deg til gjengjeld opptaksgrunnlag for bachelor- og masterutdanning i ingeniørfag.

Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om undervisningsdager og tidspunkt. 


Opptakskrav
Generell studiekompetanse med 1T / 1MX matematikk eller
Generell studiekompetanse med 2P / 2PY + Forkurs Matematikk R1 og Fysikk 1.

 
Finansiering
Programpakken er godkjent for lån i Lånekassen.

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs utdanningsfond, mens blant annet Fagforbundet og Handel og kontor har egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

 
Kurset inngår i følgende programpakker/ Kurs:

Ingeniørpakken – realfag dag

 
Eksamen

  • Faget avsluttes med privatisteksamen høsten
  • Frist for påmelding til eksamen på høsten er 15. september.
  • All oppmelding til eksamen skal skje via internett til Rogaland fylkeskommune via Privatistweb.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.


Fagkoder:

REA3022: Matematikk R1


Hovedområder i Matematikk R1:

  • Geometri
  • Algebra
  • Funksjoner
  • Kombinatorikk og sannsynlighet
  • Differansiallikninger


Mål for kurset

Deltakerne skal gjennom opplæringen forberede seg og kvalifisere seg teoretisk til å avlegge eksamen i matematikk og å oppnå spesiell studiekompetanse.


Klasseromsundervisning
Opplæringen gis ved tradisjonell klasseromsundervisning. Det tas hensyn til at deltakerne er voksne med ulik erfaring fra både arbeid og utdanning. Undervisningen bærer preg av individuelt arbeid, pararbeid og individuell veiledning fra lærer.

I tillegg benytter vi læringsplatformen itslearning hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer.

Vi legger vekt på å forberede deg til studier på høgere nivå og har derfor fokus på «ansvar for egen læring». Vi vil i starten av skoleåret gi deg opplæring i studieteknikk og du kan når som helst be om hjelp til å få laget din egen studieplan. Du kan også få veiledning på hvilken studieteknikk som passer best for deg.