AOF Vestlandet – Agder

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Haugesund

Ingeniørpakken – dag – Haugesund – høst 2021

Informasjon om ingeniørpakken

Programpakken oppfyller fagkombinasjonene ARKN, HING, ING4R2, ORTO og SIVING. Dette programmet er spesielt tilpasset for deg som søker ingeniørstudier eller andre studier som krever denne fagkombinasjonen. Du kan også plukke enkeltfag om du ønsker det.  

Har du allerede disse fagene men trenger å forbedre karakteren? Da passer dette kurset også for deg!

Fagene som inngår i dette programmet er: 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse med 1T/1MX matematikk eller Generell studiekompetanse med 1P+2P/2PY/1MY + Forkurs Matematikk R1 og Fysikk 1

Finansiering

Det å melde seg på hele Ingeniørpakken gir rabatt i forhold til å melde seg på de samme fagene enkeltvis. Ingeniørpakken er godkjent for lån i Lånekassen forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. 

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs utdanningsfond, mens blant annet Fagforbundet og Handel og kontor har egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon. 

Undervisningen foregår på dagtid , 3 dager i uka. Timeplan vil være klar før oppstart. 

Forkurs

Dersom det er lenge siden du har gått på skole, anbefaler vi vårt Forkurs Matematikk R1 og Fysikk 1.  Her fokuserer vi på teoretisk matematikk (fra 1T og 2T)  som mange mangler. Du vil også trenge den teoretiske matematikken i forbindelse med Fysikk 1. Det er et stort gap mellom P-matematikken (1MY) og realfagsmatematikk, og det er derfor viktig at du lærer mer om T-matematikken. 

Kursene krever høy arbeidsinnsats og god motivasjon for å kunne gjennomføres. Det gir deg til gjengjeld opptaksgrunnlag for bachelor- og masterutdanning i blant annet ingeniørfag. 

Eksamen

Alle fag avsluttes med privatisteksamen.Frist for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september. Oppmeldingsfrist for våren er 1. februar.All oppmelding til eksamen skal skje til Rogaland fylkeskommune via Privatistweb.

Fagkoder

  • REA3022: Matematikk R1
  • REA3024: Matematikk R2
  • REA3004: Fysikk 1


Fagene er også ypperlige for deg som ønsker å få ekstra realfagspoeng for å styrke din totale poengsum i søknad mot høgskole eller universitet. Du kan få inntil 4 realfag- og språkpoeng. Du kan ikke få mer enn 1,5 realfagspoeng for samme fag. Det er kun fag du har tatt i videregående opplæring som kan gi realfagspoeng. Realfag som du har tatt i høyere utdanning, fagskoler, forkurs eller annet sted, får du ikke realfagspoeng for, selv om det kan dekke spesielle opptakskrav.  

Våre lærere

Våre lærere er interesserte og engasjerte i faget sitt og jobber for at du skal lykkes. Gjennom anonyme evalueringer fra deltakerne får vi tilbakemeldinger på hvordan de opplever undervisningen og oppfølgingen de får. Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere har vært svært gode. 

Klasseromsundervisning

AOF Vestlandet har klasseromsundervisning i alle fag. Vi har en dyktig lærerstab som er vant til å jobbe med voksne og tilpasser innholdet i undervisningen i forhold til dette.

I tillegg benytter vi læringsplattformen Moodle hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Vi legger vekt på å forberede deg til studier på høgere nivå og har derfor fokus på «ansvar for egen læring». Vi vil i starten av skoleåret gi deg opplæring i studieteknikk og du kan når som helst be om hjelp til å få laget din egen studieplan. Du kan også få veiledning på hvilken studieteknikk som passer best for deg.  


Dette sier noen av våre deltakere:

  • «Synes læreren har vært flink til å formidle pensum. Liker også godt at det settes opp prøveeksamen. Alt i alt så har utbyttet mitt vært strålende sammenlignet med å ha tatt eksamener uten kurs.» 
  • «Lærerne er alltid beredt til timene. Er det noen oppgaver jeg ikke får til eller forstår, greier de alltid å forklare det på en slik måte at jeg får det til.» 
  • «Noe av det jeg synes er svært positivt med dette kurset er at alle som går her er innstilt på å lære mest mulig. Dette gir et veldig bra læringsmiljø.»
  • «Hvis jeg ikke hadde tatt forkurset i matematikk, hadde jeg antageligvis måtte slutte. Det er et høyt tempo og jeg hadde P- matte i bunn. Forkurset gjorde det lettere for meg å starte på R1.»
  • «Jeg hadde en del forventninger ettersom du betaler en del for å gå der. Synes kurset har svart til forventningene. Gode lærere og et godt opplegg. Godt miljø er det også.»