Realfag

Ingeniørpakken, dag – høst 2019

Informasjon

Programpakken oppfyller fagkombinasjonene ARKN, HING, ING4R2, ORTO og SIVING. Dette programmet er spesielt tilpasset for deg som søker ingeniørstudier eller andre studier som krever denne fagkombinasjonen.

Du kan også plukke enkeltfag om du ønsker det. Undervisningen foregår på dagtid, 3 dager i uka. Timeplan vil være klar før oppstart.

 
Fagene som inngår i dette programmet er:

Matematikk R1 (0,5 realfagspoeng)
Matematikk R2 (1 realfagspoeng)
Fysikk 1 (0,5 realfagspoeng)

Du får altså 2 realfagspoeng med denne fagkombinasjonen.
 

Opptakskrav
Generell studiekompetanse med 1T / 1MX matematikk eller
Generell studiekompetanse med 1P / 2PY / 1MY + Forkurs matematikk R1 / Fysikk 1

 

Finansiering
Programpakken er godkjent for lån i Lånekassen.

Er du medlem i en fagforening vil du kunne søke stipend til utdanning. Mange fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Fagforbundet og Handel og kontor har egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.
 
Forkurs

Dersom det er lenge siden du har gått på skole, anbefaler vi vårt Forkurs Matematikk R1- Fysikk 1. Her fokuserer vi på teoretisk matematikk (fra 1T og 2T) som mange mangler. Du vil trenge den teoretiske matematikken i forbindelse med Fysikk 1.Det er et stort gap mellom P-matematikken (1MY) og realfagsmatematikk, og det er derfor viktig at du lærer mer om T-matematikken.

Sjekk om du trenger forkurset her.

 
Kursene krever høy arbeidsinnsats og god motivasjon for å kunne gjennomføres.
Det gir deg til gjengjeld opptaksgrunnlag for bachelor- og masterutdanning i blant annet ingeniørfag.
 

Eksamen

  • Faget avsluttes med privatisteksamen
  • Frist for påmelding til eksamen på høsten er 15. september. Oppmeldingsfrist for våren er 1. februar.
  • All oppmelding til eksamen skal skje via internett til Rogaland fylkeskommune via Privatistweb.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

 

Fagkoder:

  • REA3022: Matematikk R1
  • REA3024: Matematikk R2
  • REA3004: Fysikk 1

 

Fagene er også ypperlige for deg som ønsker å få ekstra realfagspoeng for å styrke din totale poengsum i søknad mot høgskole eller universitet. Du kan få inntil 4 realfag- og språkpoeng. Du kan ikke få mer enn 1,5 realfagspoeng for samme fag.

Det er kun fag du har tatt i videregående opplæring som kan gi realfagspoeng. Realfag som du har tatt i høyere utdanning, fagskoler, forkurs eller annet sted, får du ikke realfagspoeng for, selv om det kan dekke spesielle opptakskrav.

 

Klasseromsundervisning
AOF Haugaland har klasseromsundervisning i alle fag. Vi har en dyktig lærerstab som er vant til å jobbe med voksne og tilpasser innholdet i undervisningen i forhold til dette.

I tillegg benytter vi læringsplatformen Moodle hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer.

Vi legger vekt på å forberede deg til studier på høgere nivå og har derfor fokus på «ansvar for egen læring». Vi vil i starten av skoleåret gi deg opplæring i studieteknikk og du kan når som helst be om hjelp til å få laget din egen studieplan. Du kan også få veiledning på hvilken studieteknikk som passer best for deg.