Nettkurs

Ingeniørpakken – Nettkurs

Informasjon om ingeniørpakken

Fysikk 1 dekker deler av kravet til studier på høyere nivå som krever spesiell studiekompetanse. Faget gir 0,5 realfagspoeng.

Matematikk R1 og R2 kvalifiserer for opptak til studier på høyere nivå med krav til spesiell studiekompetanse i matematikk. Faget passer for dem som ønsker å studere og arbeide innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren. R1 gir 0,5 realfagspoeng og R2 gir 1 realfagspoeng.

Varighet: Start når du vil. Du får tilgang til kurset i ett år fra den dagen du melder deg på.

Se vår prisliste her.

Forkunnskaper

Matematikk R1:
Generell studiekompetanse med 1T / 1MX matematikk
eller generell studiekompetanse med 2P / 2PY  + Forkurs Matematikk R1 og Fysikk 1.

Matematikk R2: Bestått Matematikk R1 eller tilsvarende nivå.

Fysikk 1:
Generell studiekompetanse med 1T / 1MX matematikk eller
Generell studiekompetanse med 1P / 2PY / 1MY + Forkurs Matematikk R1 og Fysikk 1.

Finansiering

Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.

På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Her kan du se hvor mye du kan få i lån og stipend.

Eksamen

Privatisteksamen er skriftlig i matematikk R1 og R2 og muntlig-praktisk eksamen i Fysikk 1.
Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. 
All oppmelding til eksamen skal skje til din fylkeskommune.

Gjennomføring

Opplæringen gis ved at du legges til vår læringsplattform; Acampus. Her finner du studieenheter som du jobber med individuelt. Hver studieenhet avsluttes med en innlevering som blir vurdert av lærer.


Hver studieenhet består av:

 • Kompetansemål for studieenheten
 • Tekst om emnet
 • Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter
 • Andre øvingsoppgaver og quizzer
 • Innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av lærer

Innhold i kursene:

Matematikk R1:

 • Geometri
 • Algebra
 • Funksjoner
 • Kombinatorikk og sannsynlighet

Matematikk R2:

 • Geometri
 • Algebra
 • Funksjoner
 • Differansiallikninger

Fysikk 1:

 • Fysikkfaget
 • Bevegelse, krefter og energi
 • Bølger og mikrofysikk
 • Elektrisitetslære og teknologi
 • Termofysikk, astrofysikk og kosmologi


NB! Lab-øvelser er en del av eksamen i Fysikk 1, og vi tilbyr kun dette på våre studiesteder i Haugesund, Bergen eller Kristiansand. Det vil bli satt opp egne datoer til dette. Om du bor et annet sted i landet, eller ikke kan møte på gitt tidspunkt står du selv ansvarlig for å finne et annet sted der du kan få med deg dette.

Fagorganisert?

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond, mens blant annet Fagforbundet og Handel og kontor har egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for mer informasjon!