Nettkurs

Matematikk R1 og R2 – Nettkurs

Informasjon om matematikk R1 og R2

Matematikk R1 og R2 kvalifiserer for opptak til studier på høyere nivå med krav til spesiell studiekompetanse. Faget passer for dem som ønsker å studere og arbeide innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren. Kursene kravene til spesiell studiekompetanse i matematikk. R1 gir 0,5 realfagspoeng og R2 gir 1 realfagspoeng. Eksamen tar du som privatist.

Varighet: Start når du vil. Du får tilgang til kurset i ett år fra den dagen du melder deg på.

Forkunnskaper

Matematikk R1:
Generell studiekompetanse med 1T / 1MX matematikk
eller generell studiekompetanse med 2P / 2PY  + Forkurs Matematikk R1 og Fysikk 1.

Matematikk R2: Bestått Matematikk R1 eller tilsvarende nivå.

Finansiering

Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.

På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Her kan du se hvor mye du kan få i lån og stipend.

Eksamen

Privatisteksamen er skriftlig.
Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. 
All oppmelding til eksamen skal skje til din fylkeskommune.

Gjennomføring

Opplæringen gis ved at du legges til vår læringsplattform; Acampus. Her finner du studieenheter som du jobber med individuelt. Hver studieenhet avsluttes med en innlevering som blir vurdert av lærer.


Hver studieenhet består av:

 • Kompetansemål for studieenheten
 • Tekst om emnet
 • Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter
 • Andre øvingsoppgaver og quizzer
 • Innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av lærer

Innhold i kursene:

Matematikk R1:

 • Geometri
 • Algebra
 • Funksjoner
 • Kombinatorikk og sannsynlighet


Matematikk R2:

 • Geometri
 • Algebra
 • Funksjoner
 • Differansiallikninger

Fagorganisert?

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond, mens blant annet Fagforbundet og Handel og kontor har egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for mer informasjon!