Nettkurs

Matematikk R2 – Nettkurs

Informasjon om matematikk R2

Matematikk R2 kvalifiserer for opptak til studier på høyere nivå med krav til spesiell studiekompetanse. Faget passer for dem som ønsker å studere og arbeide innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren. Sammen med matematikk R1 dekker kurset kravene til spesiell studiekompetanse i matematikk. Faget gir 1 realfagspoeng. Eksamen tar du som privatist. 


Varighet: Start når du vil. Du får tilgang til kurset i ett år fra den dagen du melder deg på.

Om du ønsker å gjennomføre kurs i både R1 og R2 tilbyr vi det her.

Forkunnskaper

Bestått Matematikk R1 eller tilsvarende nivå.

Finansiering

Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv ved bruk av MinID eller BankID. På Lånekassen sine nettsider finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene

Eksamen

Privatisteksamen er skriftlig.
Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. 
All oppmelding til eksamen skal skje til din fylkeskommune.

Gjennomføring

Opplæringen gis ved at du legges til vår læringsplattform; Acampus. Her finner du studieenheter som du jobber med individuelt. Hver studieenhet avsluttes med en innlevering som blir vurdert av lærer.


Hver studieenhet består av:

 • Kompetansemål for studieenheten
 • Tekst om emnet
 • Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter
 • Andre øvingsoppgaver og quizzer
 • Innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av lærer
   

Hovedområder i Matematikk R2:

 • Geometri
 • Algebra
 • Funksjoner
 • Differansiallikninger

Fagorganisert?

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond, mens blant annet Fagforbundet og Handel og kontor har egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for mer informasjon!