Matematikk

Matematikk 2PY Vg3 påbygg

Undervisningen dekker pensum på Vg3 påbygg.
Undervisningsdager: Ukedager og tidspunkt blir oppgitt senere.

Forkunnskaper
Matematikk 1PY eller tilsvarende. Det må tas en test for å dokumentere at du fortsatt behersker dette nivået. Dersom det er lenge siden du har tatt matematikk anbefaler vi at du gjennomfører undervisningen på Matematikk 1P+2P selv om du skal avlegge eksamen i 2PY.

Kurset inngår i følgende programpakker

Finansiering
Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.

På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Her kan du se hvor mye du kan få i lån og stipend.

Fagorganisert?
Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon!

Eksamen

Avsluttes med skriftlig privatisteksamen. Eksamensavgiften er ikke inkludert i kursprisen. Frist for oppmelding til eksamen høsten er 15. september og for våren er fristen 1. februar. All oppmelding til eksamen skal skje til din fylkeskommune.

Gjennomføring

Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg brukes læringsplattformen itslearning hvor lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert.

Alle bruker matematikk. Noen nøyer seg med den enkle matematikken som er nødvendig for å lage mat, gå i butikken eller passe tiden. Andre bruker matematikk for å undersøke om de tør å ta opp studielån, bytte jobb eller kjøpe hus.

Stadig flere studerer et fag der de trenger matematikk som verktøy, og mange har et arbeid som forutsetter matematiske kunnskaper eller bygger på matematisk teknologi. I et moderne samfunn finnes matematikken overalt uten at vi legger merke til den.