Naturfag

Naturfag Vg3 påbygg inkl lab

Undervisningsdager og -tidspunkt er ikke avklart ennå. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette ca. medio august.

Forkunnskaper
Fullført Vg1 Naturfag for yrkesfag

Faget inngår i følgende programpakke som gir generell studiekompetanse:

Finansiering
Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.

På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Her kan du se hvor mye du kan få i lån og stipend.

Fagorganisert?
Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon!


Eksamen

Avsluttes med muntlig praktisk privatisteksamen. Eksamensavgiften er ikke inkludert i kursprisen. Frist for oppmelding til eksamen høsten er 15. september og for våren er fristen 1. februar. All oppmelding til eksamen skal skje til din fylkeskommune

Gjennomføring
Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning. Lab-øvelser er også en del av undervisningsopplegget. I tillegg brukes en digital læringsplattform der lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert.

Undervisningen er intensiv og eksamensrettet. Mot slutten av kursperioden legger vi opp til eksamensforberedende undervisning. Tidligere gitte eksamensoppgaver tas i bruk for å gi deltakerne en opplevelse av hva som forventes til eksamen.