Norsk

Norsk Vg1-Vg2-Vg3

Informasjon

Dette kurset passer for deg som har fullført grunnskolen og skal ha norsk studiekompetanse for å kvalifisere deg til høyere utdanning. Vi dekker pensum for Vg1, Vg2 og Vg3 nivå i videregående skole.

Dersom du skal forbedre karakteren i norsk kan du følge dette kurset. Dersom du er usikker på hva som er lurt å gjøre ved forbedring av karakterer tilbyr vi gratis veiledning.

Ukedager og tidspunkt for undervisning fastsettes i august. Meld deg på i dag så holder vi deg informert.

Forkunnskaper
Fullført grunnskole eller tilsvarende.

Dersom du er minoritetsspråklig og ikke har bestått norsk nivå B1 skriftlig og muntlig må du ta norsk for minoritetsspråklige.

Kurset inngår i følgende programpakker

Finansiering
Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.

På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Her kan du se hvor mye du kan få i lån og stipend.

Fagorganisert?
Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon!

Eksamen

Det avlegges 3 eksamener i faget. Privatisteksamenene er både skriftlig og muntlig.
Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. 
All oppmelding til eksamen skal skje til din fylkeskommune.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Gjennomføring

Opplæringen gis ved tradisjonell klasseromsundervisning. Det tas hensyn til at deltakerne er voksne med ulik erfaring fra både arbeid og utdanning. Undervisningen bærer preg av individuelt arbeid, pararbeid og individuell veiledning fra lærer.

I tillegg benytter vi læringsplatformen itslearning hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer.

Vi legger vekt på å forberede deg til studier på høgere nivå og har derfor fokus på «ansvar for egen læring». Vi vil i starten av skoleåret gi deg opplæring i studieteknikk, og du kan når som helst be om hjelp til å få laget din egen studieplan. Du kan også få veiledning på hvilken studieteknikk som passer best for deg.