Vestland

Studiekompetanse 23-5-regelen

For å få generell studiekompetanse på denne måten må du i tillegg til de 6 fagene være fylt 23 år og ha 5 års yrkeserfaring, fagbrev eller omsorgsarbeid i hjemmet . Annen skolegang og militærtjeneste regnes med. Samordna opptak har alltid oppdatert informasjon om 23/5-regelen.