AOF Vestlandet – Agder

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Studiekompetanse 23-5-regelen

Studiekompetanse 23-5-regelen


Generell studiekompetanse 23/5-regelen

For å få generell studiekompetanse på denne måten må du i tillegg til de 6 fagene være fylt 23 år og ha 5 års yrkeserfaring, fagbrev eller omsorgsarbeid i hjemmet . Annen skolegang og militærtjeneste regnes med. Samordna opptak har alltid oppdatert informasjon om 23/5-regelen.

Denne programpakken dekker fagene som kreves fra allmennfaglig studieretning:

Det å melde seg på full plass dag, gir rabatt i forhold til å melde seg på enkeltfag. 
Se vår prisliste her.

Tillegg i pris ved valg av:

Norsk Vg1,Vg2,Vg3 for minoritetsspråklige: 3.000,-

Praktisk informasjon

Undervisningen vil foregå mandag – fredag på dagtid, mellom kl. 08.15 og 15.30. Rammetimeplan utarbeides i siste halvdel av august. Ved oppstart vil det foreligge undervisningsplaner for hvert enkelt fag. 

Gratis veiledning
Dersom du er usikker på hvilke fag du trenger eller trenger veiledning i forhold til utdanningsvalg, er dette noe vi tilbyr gratis. De som deltar på opplæring hos oss, får også gratis veiledning underveis både i forhold til undervisningen som pågår og i forhold til fremtidige planer. Ta kontakt med vår kompetanserådgiver for avtale. 

Forkunnskaper
Fullført grunnskole eller tilsvarende.

Dersom det er lenge siden du har hatt matematikk, anbefaler vi å ta vårt forkurs i matematikk for å friske opp viktige deler av faget fra grunnskolen. 

Programpakken krever høy arbeidsinnsats og god motivasjon for å kunne gjennomføres. Det gir deg til gjengjeld opptaksgrunnlag for en rekke utdanninger på høgskole og universitet. 

Finansiering

Det å melde seg på full plass påbygg dagtid, gir rabatt i forhold til å melde seg på de samme fagene enkeltvis. 

Programpakken er godkjent for lån i Lånekassen. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.

På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Her kan du se hvor mye du kan få i lån og stipend.

Fagorganisert?

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon!

Eksamen

Alle fag avsluttes med privatisteksamen. Eksamensavgiften er ikke inkludert i kursprisen. Frist for oppmelding til eksamen høsten er 15. september og for våren er fristen 1. februar. All oppmelding til eksamen skal skje til din fylkeskommune.

Klasseromsundervisning

AOF Vestlandet-Agder har klasseromsundervisning i alle fag. Vi har en dyktig lærerstab som er vant til å jobbe med voksne og tilpasser innholdet i undervisningen i forhold til dette.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Vi legger vekt på å forberede deg til studier på høgere nivå og har derfor fokus på «ansvar for egen læring». Vi vil i starten av skoleåret gi deg opplæring i studieteknikk og du kan når som helst be om hjelp til å få laget din egen studieplan. Du kan også få veiledning på hvilken studieteknikk som passer best for deg.

Dette sier noen av våre deltakere:

  • «Jeg har fått god oppfølging av lærerne og administrasjonen.»
  • «Greit opplegg, og ikke minst at det så ut som det var mulig å kunne oppfylle de målene jeg hadde satt meg.»
  • «Synes kurset virker utrolig bra planlagt, lærerne er flinke, også til å holde seg på rett spor, så om man møter forberedt så har man alle gode sjanser for å bestå kurset, til og med gå ut med gode karakterer.» 
  • «Veldig eksamensrettet, noe jeg ser på som en fordel.»