Salg-, service- og reiseliv

Vg3 Service- og administrasjonsfaget – Kristiansand – høst 2022

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Vg3 service- og administrasjonsfaget handler om å koordinere og utføre administrative driftsoppgaver. Videre handler faget om å tilpasse informasjon og kommunikasjon til ulike brukere, medarbeidere og ledere i en bedrift. Basert på målene og kjerneoppgavene til bedriften skal faget bidra til å utvikle administrative tjenester som dekker behovene til brukerne, bedriften og samfunnet. Faget skal bidra til å utdanne selvstendige og omstillingsdyktige service- og administrasjonsarbeidere som planlegger, gjennomfører, dokumenterer og vurderer eget arbeid, og som kan bidra til en effektiv og bærekraftig drift av bedriften.

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i klasserom en kveld i uken fra kl. 17.00-21.00. Ukedag og tidspunkt for undervisning kan bli endret når kurset starter.

Passer for

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å ta fagbrev i service- og administrasjonsfaget.

Har du behov for tilrettelegging ta kontakt for rådgivning.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om du har minst ett års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Finansiering

Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.

På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Her kan du se hvor mye du kan få i lån og stipend.

Fagorganisert?

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon!

Eksamen

Eksamen er skriftlig.  

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Gjennomføring

Opplæringen gis ved tradisjonell klasseromsundervisning, men kan også følges over nett for dem som av forskjellige årsaker ikke kan møte til fysisk undervisning.

I tillegg benytter vi læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer.

Læringsmål

https://www.udir.no/lk20/soa03-01/kompetansemaal-og-vurdering/kv595

Innhold

Kjerneelementer i service- og administrasjonsfaget:

Lønnsomhet og utvikling

Kjerneelementet lønnsomhet og utvikling handler om hvordan ulike faktorer kan bidra til høyere effektivitet, kvalitet og lønnsomhet i bedriften. Det handler òg om å følge regelverk for arbeidslivet og for helse, miljø og sikkerhet. Videre handler kjerneelementet om å oppfylle miljøkrav og bruke ressurser effektivt.

Organisasjon og bedriftsstøtte

Kjerneelementet organisasjon og bedriftsstøtte handler om å planlegge, organisere, legge til rette for og utføre oppgaver som støtter styring og drift av bedrifter. Kjerneelementet innebærer å forstå og arbeide etter målene og kjerneoppgavene til bedriften. Videre handler kjerneelementet om hvordan organiseringa av bedriften påvirker drift og arbeidsoppgaver.

Kommunikasjon og service

Kjerneelementet kommunikasjon og service handler om å gjøre administrative prosesser stadig bedre og mer brukervennlige. Kjerneelementet innebærer å tilpasse kommunikasjonen og servicen til brukerne internt og eksternt og om å representere bedriften.