Nord-Rogaland

Byggdrifterfaget Vg3 Haugesund høst 2020

Påmelding før 01.07.20 gir kr. 1.100.- i rabatt! 

Har du erfaring fra arbeid som vaktmester eller arbeid knyttet til drift og vedlikehold av bygg? Da kan fagbrev som byggdrifter være noen for deg!

Byggdrifterfaget er et nytt lærefag fra 2014 og det er stort behov for voksne med fagbrev på området.

Kurset går over ett skoleår.
Teoriundervisningen foregår én til to kvelder i uken fra kl. 17.00 – 21.00. Hvilke ukedager det blir vil det bli opplyst om på et senere tidspunkt.

Forkunnskaper
Kurset er tilrettelagt for voksne med lang og allsidig praksis i faget. Vi anbefaler at du minimum har 1 års praktisk erfaring i faget før du starter her.

Finansiering

Statens lånekasse for utdanning
Faget er godkjent for lån i Lånekassen. Du søker ved bruk av MinID eller bankID. Her finner du også veiledning og svar på spørsmål.

Søknadsfrist er henholdsvis 15. november og 15. mars. Vi anbefaler deg å søke så snart som mulig for å unngå lang ventetid. Velg søknadsskjema for «Høyere/annen utdanning». Der finner du AOF Vestlandet. Hak av for «Voksenopplæring – praksiskandidat».

Ved spørsmål må du kontakte Lånekassen direkte på tlf. 21 49 60 00 eller på e-post(etter at du har logget deg inn).

Fagorganisert?
LO organiserte kan søke stipend. LOs Utdanningsfond, Fagforbundet, Handel og kontor.
Er du organisert i en annen fagforening eller har spørsmål, kontakt oss for nærmere informasjon om dine muligheter for stipend. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Hovedområder som inngår i utdanningen:

  • Drift og vedlikehold
  • Bransjelære

Gjennomføring
Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg benytter vi læringsplatformen Moodle hvor lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert. Det legges opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden.

Eksamen
Faget avsluttes med skriftlig privatisteksamen i november/desember. Frist for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september.
All oppmelding til eksamen skal skje via www.privatistweb.no

Før du kan melde deg opp til praktisk fagprøve (Fagprøven), må du kunne dokumentere bestått teoretisk eksamen og nok arbeidserfaring i faget. kravet er 60 måneder i 100% stilling eller 120 måneder i 50% stilling eller noe midt imellom.