Nord-Rogaland

Renholdsoperatørfaget Vg3 Haugesund – vår 2021

Informasjon

Har du lang erfaring fra renholdsbransjen, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev i renholdsfaget være noe for deg!

Forkunnskaper
Kurset er tilrettelagt for voksne med praksis i faget. Det kreves ingen forkunnskaper for å melde seg på kurset, men vi anbefaler at man har minimum ett års relevant arbeidspraksis før man starter på teoriundervisningen.

Finansiering

Statens lånekasse for utdanning
Faget er godkjent for lån i Lånekassen. Du søker ved bruk av MinID eller bankID. Her finner du også veiledning og svar på spørsmål.

Søknadsfrist er henholdsvis 15. november og 15. mars. Vi anbefaler deg å søke så snart som mulig for å unngå lang ventetid. Velg søknadsskjema for «Høyere/annen utdanning». Der finner du AOF Vestlandet. Hak av for «Voksenopplæring – praksiskandidat».

Ved spørsmål må du kontakte Lånekassen direkte på tlf. 21 49 60 00 eller på e-post(etter at du har logget deg inn).

Fagorganisert?
LO organiserte kan søke stipend. LOs Utdanningsfond, Fagforbundet, Handel og kontor.
Er du organisert i en annen fagforening eller har spørsmål, kontakt oss for nærmere informasjon om dine muligheter for stipend. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Hovedområder som inngår i utdanningen:

  • Planlegging
  • Renhold
  • Bransjelære

Gjennomføring

Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg brukes læringsplattformen Moodle hvor lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert. Det legges opp til eksamensforberedende undervisning mot slutten av kursperioden.
Eksamen

Faget avsluttes med skriftlig privatisteksamen i november/desember.
Frist for oppmelding til eksamen høsten er 15. september.

All oppmelding til eksamen skal skje via www.privatistweb.no
Å få formalisert sin kompetanse er å investere i egen fremtid. Meld deg på – vi hjelper deg mot målet om å få fagbrev i Renholdsoperatørfaget!