Vestland

Renholdsoperatørfaget Vg3 på Skype vår 2020

Informasjon
 
Opplæringen går over ett år via Skype, én dag i uken (fredager) fra kl. 12.00 – 16.00.

 
Finansiering
LO organiserte kan søke stipend. LOs Utdanningsfond, Fagforbundet, Handel og kontor.
Er du organisert i en annen fagforening eller har spørsmål, kontakt oss for nærmere informasjon om dine muligheter for stipend. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

 
Forkunnskaper
Undervisningen er tilrettelagt for voksne med arbeidserfaring som portør og som ønsker formell dokumentasjon på sin kunnskap og kompetanse ved å ta fagbrev. Vi anbefaler at du har minimum ca. et halvt års praktisk erfaring fra fagområdet før du starter opplæringen.

 
Sentrale tema i undervisningen:
• rengjøring og vedlikehold av vegger, tak, inventar og gulv.
• valg og bruk av riktige kjemikalier
• valg av hensiktsmessige metoder for rengjøring og bruk av maskiner og utstyr i arbeidet
• service, kundebehandling og kommunikasjon
• arbeid med inneklima og hygiene
• kalkulasjon og planlegging, bruk av IKT-verktøy

 
Organisering
Undervisningen organiseres som undervisning via Skype én kveld i uken. Alt du trenger er Internett og en PC. Du kan også følge undervisningen med IPAD og /eller en smarttelefon hjemmefra eller der det passer deg. Du vil oppleve å kunne se, høre og snakke med lærer og de andre deltakerne. Du vil også kunne se tavlen og alle notatene læreren benytter i undervisningen.
I tillegg til undervisningen fra lærer vil vi benytte læringsplattformen ACampus. Her vil det bli lagt ut viktig informasjon om opplæringen, fagstoff, undervisningsnotater, lenker til nyttige internettsider og oppgaver. Deltakere, lærere og administrasjonen kan også kommunisere med hverandre via Acampus sitt eget chatteprogram.
Undervisningen er sterkt knyttet til deltakernes praksiserfaring. Erfaringsutveksling og samspillet mellom teori og praksis vektlegges. I siste halvdel av kursperioden vil deltakerne få mye øving i skriving av eksamensoppgaver.

 
Eksamen
Formålet med opplæringen er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev.
Opplæringen avsluttes med en 5 timers skriftlig tverrfaglig eksamen, som dekker teorikravet til fagprøven. Eksamen avlegges som privatist i din fylkeskommune i desember 2020. Oppmelding til eksamen gjøres på www.privatistweb.no.
Ved bestått eksamen i teoridelen til renholdsoperatørfaget og relevant og allsidig praksis er godkjent av Fagopplæringskontoret, kan du melde seg opp til den praktiske fagprøven.