Nord-Rogaland

Helsearbeiderfaget Vg3, dag Haugesund høst 2020

Fagskoleutdanninger Helsefag

Informasjon
Utdanningen dekker teorien til fagprøven i helsearbeiderfaget

Ønsker du å bestille vår praksispakke, skriver du «Ønsker praksis» i kommentarfeltet på påmeldingsskjemaet. Tilleggspris for praksis: 9.900.-(tot. kurspris blir da 39.400.-)

Kurset går over ett skoleår. Teoriundervisningen foregår én dag i uken(torsdager).

Forkunnskaper

Kurset er tilrettelagt for voksne med praksis i faget. Vi anbefaler at du har minimum ca. et halvt års praktisk erfaring fra fagområdet før du starter på teoriundervisningen.

Har du liten/ingen praksis fra før, er det mulig å bestille praksis i regi av AOF Vestlandet. Da ordner vi praksisplass for deg, og du får oppfølging i løpet av skoleåret. Praksisen er delt opp i 2 perioder, og vi legger opp til 2 praksisdager i uken, primært på dagtid. Praksisen er ulønnet, og man jobber fulle dager.

Ønsker du å bestille vår praksispakke, skriver du «Ønsker praksis» i kommentarfeltet på påmeldingsskjemaet.

Tilleggspris for praksis: 9.900,- (tot. kurspris blir da 38.000,-)

Passer det deg ikke å følge undervisningen på dagtid? Vi tilbyr samme utdanning også på kveldstid. Se Helsefagarbeider på kveldstid for mer informasjon om påmelding.
Finansiering

Statens lånekasse for utdanning
Utdanningen er godkjent for lån i Lånekassen. Du søker ved bruk av MinID eller bankID. Her finner du også veiledning og svar på spørsmål.

Søknadsfrist er henholdsvis 15. november og 15. mars. Vi anbefaler deg å søke så snart som mulig for å unngå lang ventetid. Velg søknadsskjema for «Høyere/annen utdanning». Der finner du AOF Vestlandet. Hak av for «Voksenopplæring – praksiskandidat».

Ved spørsmål anbefaler vi deg å kontakte Lånekassen direkte på tlf. 21 49 60 00 eller på e-post (etter at du har logget deg inn).

Fagorganisert?
LO organiserte kan søke stipend. LOs Utdanningsfond, Fagforbundet, Handel og kontor.
Er du organisert i en annen fagforening eller har spørsmål, kontakt oss for nærmere informasjon om dine muligheter for stipend. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Programfag som inngår i utdanningen:

  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesutøvelse

Gjennomføring

Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning . I tillegg brukes læringsplattformen Moodle hvor lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert.

Eksamen

Faget avsluttes med skriftlig privatisteksamen i mai/ juni.
Frist for oppmelding til eksamen for våren er 1. februar.
All oppmelding til eksamen skal skje til Rogaland fylkeskommune via Privatistweb.