Nord-Rogaland

Helsearbeiderfaget Vg3, kveld Haugesund høst 2020

Fagskoleutdanninger Helsefag

Informasjon
Utdanningen dekker teorien til fagprøven i Helsearbeiderfaget

Ønsker du å bestille vår praksispakke, skriver du «Ønsker praksis» i kommentarfeltet på påmeldingsskjemaet. Tilleggspris for praksis: 9.900.-(tot. kurspris blir da 39.400.-)

Kurset går over ett skoleår. Teoriundervisningen foregår én til to kvelder i uken(mandager og onsdager).

Forkunnskaper

Kurset er tilrettelagt for voksne. Vi anbefaler at du har minimum ca. et halvt års praktisk erfaring fra fagområdet før du starter på teoriundervisningen.

Har du liten/ingen praksis fra før, er det mulig å bestille praksis i regi av AOF Vestlandet. Da ordner vi praksisplass for deg, og du får oppfølging i løpet av skoleåret. Praksisen er delt opp i 2 perioder, og vi legger opp til 2 praksisdager i uken. Praksisen er ulønnet, og man jobber fulle dager.

Ønsker du å bestille vår praksispakke, skriver du «Ønsker praksis» i kommentarfeltet på påmeldingsskjemaet.

Tilleggspris for praksis: 9.900,- (tot. kurspris blir da 38.000,-)

Passer det deg ikke å følge undervisningen på kveldstid? Vi tilbyr samme utdanning også på dagtid. Se Helsearbeiderfaget – dag for mer informasjon og påmelding.

Finansiering

Statens lånekasse for utdanning
Utdanningen er godkjent for lån i Lånekassen. Du søker ved bruk av MinID eller bankID. Her finner du også veiledning og svar på spørsmål.

Søknadsfrist er henholdsvis 15. november og 15. mars. Vi anbefaler deg å søke så snart som mulig for å unngå lang ventetid. Velg søknadsskjema for «Høyere/annen utdanning». Der finner du AOF Vestlandet. Hak av for «Voksenopplæring – praksiskandidat».

Ved spørsmål anbefaler vi deg å kontakte Lånekassen direkte på tlf. 21 49 60 00 eller på e-post (etter at du har logget deg inn).

Fagorganisert?
LO organiserte kan søke stipend. LOs Utdanningsfond, Fagforbundet, Handel og kontor.
Er du organisert i en annen fagforening eller har spørsmål, kontakt oss for nærmere informasjon om dine muligheter for stipend. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Programfag som inngår i utdanningen:

  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesutøvelse

Gjennomføring

Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg brukes læringsplattformen Moodle hvor lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert.

Eksamen

Faget avsluttes med skriftlig privatisteksamen i mai/juni.
Frist for oppmelding til eksamen for våren er 1. februar.
All oppmelding til eksamen skal skje til Rogaland fylkeskommune via Privatistweb.