Vestland

Barne-og ungdomsarbeiderfaget Vg3 – Live nettkurs – vår 2021

Fagskoleutdanninger Oppvekstfag

Informasjon
Utdanningen dekker teorien til fagprøven i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Opplæringen går over ett år via Teams, én kveld i uken (tirsdager) fra kl. 17.00 – 21.00.

Finansiering
LO organiserte kan søke stipend. LOs Utdanningsfond, Fagforbundet.
Er du organisert i en annen fagforening eller har spørsmål, kontakt oss for nærmere informasjon om dine muligheter for stipend. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Forkunnskaper
Undervisningen er tilrettelagt for voksne med arbeidserfaring innen fagfeltet barne- og ungdomsarbeid og som ønsker formell dokumentasjon på sin kunnskap og kompetanse ved å ta fagbrev. Vi anbefaler at du har minimum et halvt års praktisk erfaring fra fagområdet før du starter opplæringen.
Hovedområdene som inngår i utdanningen
• Helsefremmende arbeid
• Kommunikasjon og samhandling
• Yrkesutøvelse

Organisering
Undervisningen organiseres som undervisning via Skype én kveld i uken. Alt du trenger er Internett og en PC. Du kan også følge undervisningen med IPAD og /eller en smarttelefon hjemmefra eller der det passer deg. Du vil oppleve å kunne se, høre og snakke med lærer og de andre deltakerne. Du vil også kunne se tavlen og alle notatene læreren benytter i undervisningen.
I tillegg til undervisningen fra lærer vil vi benytte læringsplattformen ACampus. Her vil det bli lagt ut viktig informasjon om opplæringen, fagstoff, undervisningsnotater, lenker til nyttige internettsider og oppgaver. Deltakere, lærere og administrasjonen kan også kommunisere med hverandre via Acampus sitt eget chatteprogram.
Undervisningen er sterkt knyttet til deltakernes praksiserfaring. Erfaringsutveksling og samspillet mellom teori og praksis vektlegges. I siste halvdel av kursperioden vil deltakerne få mye øving i skriving av eksamensoppgaver.

Eksamen
Formålet med opplæringen er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev.
Opplæringen avsluttes med en 5 timers skriftlig tverrfaglig eksamen, som dekker teorikravet til fagprøven. Eksamen avlegges som privatist hos din fylkeskommune i desember 2020. Oppmelding til eksamen gjøres på www.privatistweb.no.
Ved bestått eksamen i teoridelen til Helsearbeiderfaget og relevant og allsidig praksis er godkjent av Fagopplæringskontoret, kan du melde seg opp til den praktiske fagprøven.