Vestland

Helsearbeiderfaget Vg3 – dag – Bergen høst 2020

Fagskoleutdanninger Helsefag

Informasjon

Grunnet ønske fra flere arbeidsgivere og deltakere i Bergen og omegn har vi høsten 2020 valgt å samle helsearbeiderfaget til nettbasert undervisning. Uansett hvordan smittesituasjonen som følge av covid-19 utspiller seg til høsten er du da garantert å kunne møte til undervisning. Denne undervisningen er LIVE og du vil få lærerstyrt undervisning og kommunikasjon med medstudenter som i et vanlig klasserom. For deg som har en travel hverdag med skiftarbeid/turnus kan vi opplyse om at det gjøres opptak, slik at du enkelt kan ta igjen en tapt økt om undervisningen faller i arbeidstiden. Vi gjør oppmerksom på at begge semestrene vil foregå på nett, også våren 2020.

Du melder deg på riktig kurs her

Forkunnskaper

Undervisningen er tilrettelagt for voksne med arbeidserfaring innen fagfeltet helsearbeid og som ønsker formell dokumentasjon på sin kunnskap og kompetanse ved å ta fagbrev. Vi anbefaler at du har minimum ca. et halvt års praktisk erfaring fra fagområdet før du starter opplæringen.
Hovedområdene som inngår i utdanningen:

  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesutøvelse
  • Organisering

Undervisningen organiseres som tradisjonell klasseromsundervisning én ettermiddag i uken. I tillegg til undervisningen fra lærer vil vi benytte læringsplattformen ACampus. Her vil det bli lagt ut viktig informasjon om opplæringen, fagstoff, undervisningsnotater, lenker til nyttige internettsider og oppgaver. Deltakere, lærere og administrasjonen kan også kommunisere med hverandre via Acampus sitt eget chatteprogram.

Undervisningen er sterkt knyttet til deltakernes praksiserfaring. Erfaringsutveksling og samspillet mellom teori og praksis vektlegges. I siste halvdel av kursperioden vil deltakerne få mye øving i skriving av eksamensoppgaver.
Eksamen

Formålet med opplæringen er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev.

Opplæringen avsluttes med en 5 timers skriftlig tverrfaglig eksamen, som dekker teorikravet til fagprøven. Eksamen avlegges som privatist hos Vestland fylkeskommune i desember 2020. Oppmelding til eksamen gjøres på www.privatistweb.no.

Ved bestått eksamen i teoridelen til Helsearbeiderfaget og relevant og allsidig praksis er godkjent av Fagopplæringskontoret i Vestland, kan du melde seg opp til den praktiske fagprøven. gjennomføres.
Finansiering

LO organiserte kan søke stipend. LOs Utdanningsfond, Fagforbundet.
Er du organisert i en annen fagforening eller har spørsmål, kontakt oss for nærmere informasjon om dine muligheter for stipend. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Statens lånekasse for utdanning.
Faget er godkjent for lån i Lånekassen. Du søker på www.lanekassen.no ved bruk av MinID eller bankID, her finner du også veiledning og svar på spørsmål. Søknadsfrist er 15. november og 15. mars og vi anbefaler deg å søke så snart som mulig for å unngå lang ventetid.

Velg søknadsskjema for «Høyere/annen utdanning», der finner du AOF Vestlandet. Hak av for «Voksenopplæring – praksiskandidat».