AOF Vestlandet – Agder

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Vestland

Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget – Fagforbundet Tysnes – 2022

Utdanningen dekker teorien til fagprøven i Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Forkunnskaper

Kurset er tilrettelagt for voksne. Vi anbefaler at du har minimum ca. et halvt års praktisk erfaring fra fagområdet før du starter på kurset.

Programfag som inngår i utdanningen:

  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesutøvelse

Gjennomføring

Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg brukes læringsplattformen Acampus hvor lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert.

Eksamen

Faget avsluttes med skriftlig privatisteksamen i mai/ juni.
Frist for oppmelding til eksamen for våren er 1. februar.
All oppmelding til eksamen skal skje til Vestland fylkeskommune.