Nettbasert

Bygg og anleggsteknikk

Bygg og anleggsteknikk dekker følgende fagområder:

 • Anleggsgartner
 • Anleggsteknikk
 • Betong og mur
 • Overflateteknikk
 • Rør
 • Tømrer
 • Ventilasjon, tak- og membrantekking
 • Byggdrifterfaget
 • Feierfaget
 • Glassfaget
 • Renholdsoperatørfaget
 • Steinfaget
 • Stillasbyggerfaget

Ta kontakt med oss dersom du har behov for teori til fagprøven i et av disse fagene, dersom vi ikke allerede har satt opp tilbudet. Vi har kursoppstarter i høst- og vårsemesteret og det varierer hvilket tilbud vi har. Dette styres av etterspørselen i markedet.