Bygg og anleggsteknikk

Vg3 Glassfaget – Live nettbasert – vår 2024

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Dette kurset er ment for deg som allerede har erfaring fra faget og som nå ønsker å ta fagbrev. Med fagbrev i glassfaget får du den kompetansen du trenger til å velge riktige materialer, arbeidsteknikker og utstyr som bidrar til å ivareta eksisterende og nye konstruksjoner. Du vil kunne sikre en god håndverksmessig utførelse og skape estetiske, miljø- og energieffektive glassprodukter.

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i virtuelt klasserom en kveld i uken fra kl. 17.00-21.00.

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres i et digitalt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Finansiering

Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.

På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Her kan du se hvor mye du kan få i lån og stipend.

Fagorganisert?

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning.
Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon!

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Eksamen

Privatisteksamen er skriftlig.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.
All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Innhold

Kjerneelement i glassfaget:

Videreforedling av glass

Kjerneelementet videreforedling av glass handler om å bearbeide glass industrielt til interiør- og eksteriørbruk. Det handler om å produsere glassløsninger som tar hensyn til ulike forhold og ulike kunders behov. Å velge materialer ut fra oppdrag og legge til rette for sortering og gjenvinning av glass inngår i kjerneelementet.

Glassmontering

Kjerneelementet glassmontering handler om å montere glass og andre elementer i bygg, interiør og transportmidler. Det handler om å velge materialer, verktøy og produksjonsmetoder med hensyn til ressursbruken og miljøet, og om å sikre rutiner for behandling av farlig avfall. Å forstå og bruke tegninger og beregninger til å planlegge og gjennomføre arbeidsoppdrag inngår i kjerneelementet.

Glasshåndverk, service og vedlikehold

Kjerneelementet glasshåndverk, service og vedlikehold handler om å reparere, utføre service på og vedlikeholde glass, plast, elementer og beslag. Kjerneelementet handler også om å ramme inn bilder, kunst og gjenstander i glass. Å bruke materialer, utstyr og teknikker som bidrar til riktig bruk av glass og fremmer det estetiske uttrykket er også en del av kjerneelementet. Det handler videre om å bruke fagterminologi til å vurdere faglige løsninger og prosesser.

Helse, miljø og sikkerhet

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og forhindre situasjoner som er en fare for liv og helse i konstruksjon av glassprodukter i bygg, interiør og transportmidler. Kjerneelementet innebærer å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner i henhold til gjeldende regelverk og å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er også en del av kjerneelementet.