Bygg og anleggsteknikk

Vg3 Maler og overflateteknikkfaget – Live nettbasert – 2022-23


Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Vg3 maler- og overflateteknikkfaget handler om å behandle flater på nybygg, eksisterende bygningsmasse og historiske bygg. Faget skal gjøre deg i stand til å vurdere overflater innvendig og utvendig og velge miljøvennlige materialer og ressurseffektive metoder i behandling av overflater.

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i virtuelt klasserom en kveld i uken fra kl. 17.00-21.00.

Passer for

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å ta svennebrev i maler- og overflateteknikkfaget.

Har du behov for tilrettelegging ta kontakt for rådgivning.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om du har minst ett års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Finansiering

Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.

På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Her kan du se hvor mye du kan få i lån og stipend.

Fagorganisert?

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon!

Eksamen

Eksamen er skriftlig.  

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

I tillegg benytter vi læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer.

Læringsmål

https://www.udir.no/lk20/mot03-01

Innhold

Kjerneelementer i maler- og overflateteknikkfaget er:

Sjiktoppbygging og produktsamansetjing
Kjerneelementet sjiktoppbygging og produktsamansetjing handlar om å planleggje overflatesystem og sikre herdeprosessar. Det handlar vidare om å byggje opp eit sjikt med kompatible produkt frå inst til ytst, ut frå type overflate og ytre påverknad.

Innvendig og utvendig overflatebehandling
Kjerneelementet innvendig og utvendig overflatebehandling handlar om å fargesetje og behandle overflater i samsvar med bestillingar, arbeidsbeskrivingar, kravspesifikasjonar. standarder og toleransekrav. Det handlar òg om å velje og påføre miljøvennlege produkt med omsyn til ytre påkjenningar.

Helse, miljø og sikkerhet
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og hindre situasjoner som er en fare for liv og helse, i behandling av overflater som sikrer inneklima og lettere renhold og vedlikehold. Dette kjerneelementet handler òg om å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobbanalyse. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner i samsvar med gjeldende regelverk og om å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er òg en del av dette kjerneelementet.