Bygg og anleggsteknikk

Vg3 Murer- og fliseleggerfaget – Live nettbasert – 2022-23


Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

En murer og fliselegger skal kunne bygge, vedlikeholde og restaurere bygninger, bygningsdetaljer, anlegg og andre konstruksjoner i mur- og flisprodukter. Faget skal sette deg i stand til å velge miljøvennlige materialer og ressurseffektive metoder og bygge konstruksjoner i mur og flis.

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i virtuelt klasserom en kveld i uken fra kl. 17.00-

Passer for

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å ta svennebrev i murer- og flisleggerfaget.

Har du behov for tilrettelegging ta kontakt for rådgivning.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om du har minst ett års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Finansiering

Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.

På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Her kan du se hvor mye du kan få i lån og stipend.

Fagorganisert?

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon!

Eksamen

Eksamen er skriftlig.  

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

I tillegg benytter vi læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer.

Læringsmål

https://www.udir.no/lk20/mff03-01/kompetansemaal-og-vurdering/kv511

Innhold

Kjerneelementer i murer- og flisleggerfaget er:

Mur-, flis- og våtromsarbeid
Kjerneelementet mur-, flis- og våtromsarbeid handler om å utføre mur-, flis- og våtromsarbeid på nybygg og å rehabilitere og restaurere bygg i henhold til gjeldende regelverk. Kjerneelementet handler om å planlegge og gjennomføre arbeidet ved bruk av tegninger, beregninger og arbeidsbeskrivelser. Videre handler kjerneelementet om å velge og bruke egnede verktøy og materialer til ulike formål og med hensyn til kvalitet, funksjonalitet, miljø og økonomi. Å følge toleransekrav i prosjekter er og endel av kjerneelementet.

Helse, miljø og sikkerhet
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og forhindre situasjoner som er en fare for liv og helse i arbeidet med mur- og flisprodukter. Kjerneelementet innebærer å risikovurdere arbeid i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse. Videre handler det om å bruke utstyr og maskiner i henhold til gjeldende regelverk og å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er også en del av kjerneelementet.