Restaurant og matfag

Vg3 Industriell matproduksjon – Live nettbasert – Høst 2023

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å få det dokumentert? Teori til fagprøven i industriell matproduksjon er første steg på veien.

Dette kurset er ment for deg som allerede har erfaring fra faget, og som nå ønsker å ta fagbrev. Med fagbrev i industriell matproduksjon vil du bidra til trygg matproduksjon ved å overholde krav til hygiene, kvalitetskontroll og merking og sporing. Du vil få kompetansen til å planlegge, gjennomføre, dokumentere
og vurdere produksjon av mat- og drikkevarer fra råvare til ferdigvare.

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i virtuelt klasserom en kveld i uken fra kl. 17.00-21.00.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom en gang i uken. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Det blir også tatt opptak av undervisningen slik at den kan ses i etterkant.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om du har minst ett års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Eksamen

Eksamen er skriftlig.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Innhold

Kjerneelementer i industriell matproduksjon er:

Teknologi, mat og prosess

Kjerneelementet teknologi, mat og prosess handler om samspillet mellom råvarenes sammensetning og egenskaper, produksjonsmetoder og teknologi i en industrialisert prosess. Videre handler det om klargjøring, drifting, omstilling og avslutning av produksjonsprosesser, kvalitetskontroll, vedlikehold og forbedringsarbeid. Kjerneelementet handler også om vurdering og bruk av råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer som inngår i produksjonsprosessen.

Kvalitet og trygg mat

Kjerneelementet kvalitet og trygg mat handler om personlig hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene. Det handler videre om trygg produksjon og omsetning av mat- og drikkevarer ved å følge virksomhetens kvalitetssystem. Kvalitet og trygg mat handler også om lover og forskrifter som regulerer produksjon og omsetning av mat og drikke.

Bærekraftig produksjon

Kjerneelementet bærekraftig produksjon handler om arbeidsflyt gjennom planlegging, samarbeid og kommunikasjon for å redusere svinn og gi økt lønnsomhet. Videre handler kjerneelementet om best mulig ressursutnyttelse og om hvordan bransjen påvirker miljøet gjennom valg av råvarer og emballasje. Dessuten handler bærekraftig produksjon om avfallshandtering, resirkulering og forebygging av utslipp til miljøet.

Arbeidsliv og yrkesidentitet

Kjerneelementet arbeidsliv og yrkesidentitet handler om kunnskap om pliktene og rettighetene i arbeidslivet og betydningen av trepartssamarbeidet. Videre handler kjerneelementet om å skape et psykososialt og fysisk arbeidsmiljø som fremmer helse, miljø og sikkerhet. Kjerneelementet handler også om sosial kompetanse og samarbeidsevne, kritisk tenkning og respekt for meningsforskjeller og forståelse for hvordan dette påvirker arbeidsmiljø og produktivitet. Arbeidsliv og yrkesidentitet handler dessuten om virksomhetens mål og historie og om dens tilhørighet i et yrkesfellesskap som fremmer utvikling, likeverd og likestilling.