Salg-, service- og reiseliv

VG3 – Reiselivsfaget – live nettbasert – kveld – 2022/23

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Vg3 reiselivsfaget handler om drift, salg og service innenfor reiselivsproduktet. Videre handler det om profesjonell kommunikasjon og kulturforståelse i møte med gjester og kunder. Faget skal ruste deg til å ta del i et arbeidsliv der trender og markedssituasjon endrer seg etter ønsket til kundene og etter utviklingen og kravet som samfunnet stiller.

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i virtuelt klasserom en kveld i uken fra kl. 17.00-21.00.

Passer for

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å ta fagbrev i reiselivsfaget.

Har du behov for tilrettelegging ta kontakt for rådgivning.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om du har minst ett års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Finansiering

Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.

På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Her kan du se hvor mye du kan få i lån og stipend.

Fagorganisert?

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon!

Eksamen

Privatisteksamen er skriftlig. 
Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. 
All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

I tillegg benytter vi læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer.

Læringsmål

https://www.udir.no/lk20/rlv03-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv596

Innhold

Hovedområder i reiselivsfaget:

Vertskap og service

Kjerneelementet vertskap og service handler om å skape lojalitet og gode totalopplevelser i møte med kunder og gjester. Det handler også om å tilpasse vertskapsrollen til ulike lokasjoner og arbeidsforutsetninger. Kjerneelementet handler videre om historiefortelling, produktkunnskap og innsalg av tilbud. I dette ligger det å tilpasse formidling og kommunikasjon til gjester og kunder fra ulike kulturer.

Drift av reiselivsprodukter

Kjerneelementet drift av reiselivsprodukt handler om å utvikle og distribuere konkurransedyktige produkt lokalt eller globalt i samarbeid med aktører innenfor det helhetlige reiselivsproduktet. Videre handler det om å forstå inntekts- og kostnadsfaktorene og hvordan disse påvirker drift, tilbud og prising av ulike produkt. Hovedelementet handler også om å utnytte ressurser effektivt og ansvarlig for å sikre merverdi og bærekraft i bedriften. Videre handler det om å følge relevante lovverk og etiske retningslinjer for å bidra til gode kundeopplevelser og et godt arbeidsmiljø.

Reiseliv i utvikling

Kjerneelementet reiseliv i utvikling handler om innovasjon gjennom omstillingsprosesser og videreutvikling og om å skape unike, bærekraftige og helhetlige opplevelser. Det innebærer å forstå trender, utviklingstrekk og globale utfordringer som reiselivsnæringen står overfor, og hvordan denne kunnskapen kan anvendes i drift og videreutvikling av bedriften.