AOF Vestlandet – Agder

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Bygg og anleggsteknikk

Vg3 Renholdsoperatørfaget – Nettbasert – vår 2022

Et fagbrev er en solid utdanning! Vi tilbyr teori til fagbrev i renholdsoperatørfaget.

Arbeider du som renholder, men mangler fagbrev?

Dersom du ikke er lærling innen renholdsfaget kan du få fagbrev ved å gå opp som praksiskandidat. Denne veien til fagbrev krever:

 1. At du har praktisk erfaring
 2. Teoriprøve i renholdsfaget
 3. Praktisk fagprøve i bedriften du arbeider som renholder

For å ta den praktiske fagprøven må du ha bestått den teoretiske prøven innen renholdsfaget, samt ha nok relevant arbeidserfaring.
Dette kurset tilbyr teorien til fagbrev som renholdsoperatør.

Ukedag og tidspunkt for undervisning kan bli endret når kurset starter.


Hovedområder som inngår i utdanning:

 • Planlegging og kalkulering av prosjekter
 • Bruk av digitale verktøy
 • Vurdere behov for renhold og utarbeide renholdsplaner
 • Avviksrapportering
 • Risikovurdering
 • Bransjelære
 • Studieteknikk og eksamenstrening

På dette kurset vil du studere sammen med andre renholdsoperatører. Du kan velge om du vil delta i klasserom i Bergen Sentrum, eller på nett hjemmefra. Vi tilbyr nå også nettundervisning hvor du logger deg på et digitalt klasserom. Da kan du være hvor som helst og samtidig delta på undervisning i faget ditt.

Dette får du med i kurspakken:

 • Undervisning jmf kompetansemålene for renholdsoperatør
 • Gjennomgang og øving i eksamensoppgaver
 • Opplæring i studieteknikk

Følg linken og les kompetansemålene for renholdsoperatør her.

Forkunnskaper
Kurset er tilrettelagt for voksne med praksis i faget. Det kreves ingen forkunnskaper for å melde seg på kurset, men vi anbefaler at man har minimum ett års relevant arbeidspraksis før man starter på teoriundervisningen.
Anbefalt språkprøve: A2/B1.

Finansiering
Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.

På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Her kan du se hvor mye du kan få i lån og stipend.


Fagorganisert?
Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond, mens blant annet Fagforbundet og Handel og kontor har egne stipendordninger.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon!


Eksamen
Privatisteksamen er skriftlig. 
Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. 
All oppmelding til eksamen skal skje til Vestland fylkeskommune via https://privatist.inschool.visma.no/

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.


Gjennomføring
Opplæringen gis ved tradisjonell klasseromsundervisning, men kan også følges over nett for dem som av forskjellige årsaker ikke kan møte til fysisk undervisning. I tillegg benytter vi læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer.