Bygg og anleggsteknikk

Vg3 Renholdsoperatørfaget – Haugesund – 2024

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Renholdsoperatørfaget handler om renhold av bygg, anlegg, installasjoner og transportmiddel. Faget skal gjøre deg i stand til å forvalte, drifte og holde ved like serviceleveranser knyttet til renhold. Faget handler om å sikre det indre og ytre miljøet gjennom å velge og bruke renholdsmaskiner, utstyr, metoder og kjemikalium på en bærekraftig måte. Faget handler videre om å vareta hygieniske og estetiske krav til bygg, anlegg og transportmiddel. Renholdsoperatørfaget bidrag til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan holde bygg, anlegg, installasjoner og transportmiddel rene og å holde de ved like for å minimere miljøavtrykket og sikre livssyklusen til overflatene.

Kurset er tilrettelagt for voksne, og foregår i klasserom en kveld i uken fra kl. 17.00-21.00. Ukedag og tidspunkt for undervisning kan bli endret når kurset starter.

Passer for

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å ta fagbrev i renholdsoperatørfaget.

Har du behov for tilrettelegging ta kontakt for rådgivning.

Forkunnskaper

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om du har minst ett års erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Finansiering

Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.

På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Her kan du se hvor mye du kan få i lån og stipend.

Fagorganisert?

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon!

Eksamen

Eksamen er skriftlig.  

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Gjennomføring

Opplæringen gis ved tradisjonell klasseromsundervisning, men kan også følges over nett for dem som av forskjellige årsaker ikke kan møte til fysisk undervisning.

I tillegg benytter vi læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer.

Læringsmål

https://www.udir.no/lk20/rof03-01/kompetansemaal-og-vurdering/kv319

Innhold

Kjerneelementer i renholdsoperatør:

Renholdsplanlegging

Kjerneelementet renholdsplanlegging handler om å bruke ulike planleggingssystem i bygg, anlegg, installasjoner og transportmiddel. Kjerneelementet handler om å analysere renholdsbehov, planlegge kostnadseffektivt renhold og dokumentere det utførte arbeidet. Videre handler renholdsplanlegging om å vurdere egenskaper, tilstander og bruksområde for overflater og renholdsobjekt. Kjerneelementet handler òg om å sikre de kritiske suksessfaktorene i renholdsleveransen og tilfredsstille kravene i en tjenestenivåavtale.

Renhold

Kjerneelementet renhold handler om å holde overflater rene og sikre livssyklusen til overflatene i samsvar med gitte kvalitetskriterium. Kjerneelementet handler om regelmessig renhold, periodisk renhold og spesialrenhold i ulike typer bygg, anlegg, installasjoner og transportmiddel. Å kritisk vurdere det gjennomførte arbeidet og kvalitetssikre renholdsleveransen er òg en del av kjerneelementet.

Helse, miljø og sikkerhet

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og forhindre situasjoner som utgjør en fare for liv og helse i renhold av bygg, anlegg, installasjoner og transportmiddel. Det innebærer òg å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse. Videre handler kjerneelementet om å bruke utstyr og maskiner i samsvar med gjeldende regelverk og å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er òg en del av kjerneelementet.