Nord-Rogaland

Kontor- og administrasjonsfaget Vg3 Høst 2020

Informasjon

Påmeldinger før 01.07.2020 gir 1100 kr i rabatt!

Har du lang kontorfaglig erfaring fra offentlige virksomheter, bibliotek, service- og informasjonssentre eller private bedrifter, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev i Kontor- og administrasjonsfaget være noe for deg!
 

Kurset går over ett skoleår.

 
Forkunnskaper
Kurset er tilrettelagt for voksne med praksis i faget. Det kreves ingen forkunnskaper for å melde seg på kurset, men vi anbefaler at man har minimum ett års relevant arbeidspraksis før man starter på teoriundervisningen.

 
Finansiering

Statens lånekasse for utdanning
Utdanningen er godkjent for lån i Lånekassen. Du søker ved bruk av MinID eller bankID. Her finner du også veiledning og svar på spørsmål.

Søknadsfrist er henholdsvis 15. november og 15. mars. Vi anbefaler deg å søke så snart som mulig for å unngå lang ventetid. Velg søknadsskjema for «Høyere/annen utdanning». Der finner du AOF Vestlandet. Hak av for «Voksenopplæring – praksiskandidat».

Ved spørsmål må du kontakte Lånekassen direkte på tlf. 21 49 60 00 eller på e-post(etter at du har logget deg inn).

Fagorganisert?
LO organiserte kan søke stipend. LOs Utdanningsfond, Fagforbundet, Handel og kontor.
Er du organisert i en annen fagforening eller har spørsmål, kontakt oss for nærmere informasjon om dine muligheter for stipend. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

 

Hovedområder for Kontor- og administrasjonsfaget Vg3 er:
1. Kontorservice
2. IKT-tjenester (Informasjons- og kommunikasjonstjenester
3. Økonomi
 

Gjennomføring

Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg brukes læringsplattformen Moodle hvor lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert. Det legges opp til eksamensforberedende undervisning mot slutten av kursperioden.
 

Eksamen

Faget avsluttes med skriftlig privatisteksamen i mai/juni.
Frist for oppmelding til eksamen våren er 1. februar.

All oppmelding til eksamen skal skje via www.privatistweb.no
 

Å få formalisert sin kompetanse er å investere i egen fremtid. Meld deg på – vi hjelper deg mot målet om å få fagbrev i Kontor- og administrasjonsfaget!