AOF Vestlandet – Agder

Hovedkontor Haugesund

Haraldsgt. 190 5525 Haugesund

Avdelingskontor Bergen

Strandgaten 197 5004 Bergen

Avdelingskontor Kristiansand

Kjøita 21 4630 Kristiansand S

Følg oss

Agder

Vg3 Logistikkfaget – Kristiansand – vår 2022

Et fagbrev er en solid utdanning! Vi tilbyr teori til fagbrev i logistikkfaget.

Ønsker du en fremtid i logistikkbransjen vil du nå lengre med et fagbrev enn som ufaglært medarbeider. Et fagbrev gir deg muligheter til å utvikle din kompetanse videre dersom du ønsker det på et senere tidspunkt.

Ukedag og tidspunkt for undervisning kan bli endret når kurset starter

Ser du for deg en fremtid innen transportbransjen på godsterminaler/flyplasser? Eller i treforedlingsindustrien, mekaniske verksted, innen olje- og gass industrien? Det er mange muligheter for en logistikkoperatør og markedet etterspør kompetanse.

Arbeider du som ufaglært innen lager- og /eller logistikkfaget eller har erfaring? Da kan fagbrev i logistikkfaget være noe for deg! Det er stor etterspørsel etter faglærte innen logistikkfaget!

I logistikkfaget er det mange praktiske oppgaver. For eksempel sikring av last, lagring og effektiv vareflyt. Som logistikkoperatør vil du håndtere moderne teknologi bygget opp rundt logistikken i bedriften.

Hovedområder som inngår i utdanning:

  • Eksternlogistikk
  • Internlogistikk og lagerhold
  • Miljøvennlig og sikker transport iht nasjonalt/internasjonalt regelverk
  • Service og profesjonell kundebehandling

Truckfører bevis er en sentral kompetanse for en logistikkoperatør. Hos AOF kan du ta truckførerkurs som en tilleggsdel til fagbrevkurset.

For mer informasjon om truckførerkurs, se denne nettsiden: Truckførerkurs – Sapio AS (sapioskolen.no)

Forkunnskaper

Kurset er tilrettelagt for voksne med praksis i faget. Det kreves ingen forkunnskaper for å melde seg på kurset, men vi anbefaler at man har minimum ett års relevant arbeidspraksis før man starter på teoriundervisningen.
Anbefalt språkprøve: A2/B1.

Finansiering

Du kan søke støtte fra Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig. Søknaden gjennomfører du selv på Lånekassen ved bruk av MinID eller BankID.

På nettsiden finner du god veiledning og svar på de mest stilte spørsmålene. Her kan du se hvor mye du kan få i lån og stipend.

Fagorganisert?

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond, mens blant annet Fagforbundet og Handel og kontor har egne stipendordninger.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon!

Eksamen

Privatisteksamen er skriftlig. 
Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. 
All oppmelding til eksamen skal skje til Agder fylkeskommune via Privatistportalen.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Gjennomføring

Opplæringen gis ved tradisjonell klasseromsundervisning, men kan også følges over nett for dem som av forskjellige årsaker ikke kan møte til fysisk undervisning. I tillegg benytter vi læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Dette betyr at dersom du av ulike årsaker ikke alltid har anledning til å delta i undervisningen, kan du likevel ha god oversikt over hva som foregår i klasserommet og kan kommunisere med lærer.

Dag for undervisning kan bli endret.