Vestland

Gjenvinningsfaget Vg3 Bergen vår 2020

Informasjon
Opplæringen går over ett år, én kveld i uken (tirsdager) fra kl. 17.00 – 21.00.
 
Forkunnskaper

Undervisningen er tilrettelagt for voksne med arbeidserfaring fra avfallsmottak eller gjenvinningsbedrift og som ønsker formell dokumentasjon på sin kunnskap og kompetanse ved å ta fagbrev. Vi anbefaler at du har minimum et halvt års praktisk erfaring fra fagområdet før du starter opplæringen.
 
Sentrale temaer i undervisningen:

  • Transportering av avfall til riktig mottak
  • Behandling, komprimering og sortering av avfall etter nasjonale og internasjonale regler
  • Riktig utstyr og riktige maskiner for behandling av avfall
  • Veiledning av kunder og leverandører om avfallsredusering, valg av beholdere og sortering
  • Registrering og rapportering av avvik fra rutiner
  • Organisering

 
Undervisningen organiseres som tradisjonell klasseromsundervisning én ettermiddag i uken. I tillegg til undervisningen fra lærer vil vi benytte læringsplattformen ACampus. Her vil det bli lagt ut viktig informasjon om opplæringen, fagstoff, undervisningsnotater, lenker til nyttige internettsider og oppgaver. Deltakere, lærere og administrasjonen kan også kommunisere med hverandre via Acampus sitt eget chatteprogram.

Undervisningen er sterkt knyttet til deltakernes praksiserfaring. Erfaringsutveksling og samspillet mellom teori og praksis vektlegges. I siste halvdel av kursperioden vil deltakerne få mye øving i skriving av eksamensoppgaver.
 

Eksamen

Formålet med opplæringen er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev.

Opplæringen avsluttes med en 5 timers skriftlig tverrfaglig eksamen, som dekker teorikravet til fagprøven. Eksamen avlegges som privatist hos Vestland fylkeskommune i desember 2020. Oppmelding til eksamen gjøres på www.privatistweb.no.

Ved bestått eksamen i teoridelen til Helsearbeiderfaget og relevant og allsidig praksis er godkjent av Fagopplæringskontoret i Vestland, kan du melde seg opp til den praktiske fagprøven. gjennomføres.
 

Finansiering

LO organiserte kan søke stipend. LOs Utdanningsfond, Fagforbundet.
Er du organisert i en annen fagforening eller har spørsmål, kontakt oss for nærmere informasjon om dine muligheter for stipend. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

Statens lånekasse for utdanning Faget er godkjent for lån i Lånekassen. Du søker på www.lanekassen.no ved bruk av MinID eller bankID, her finner du også veiledning og svar på spørsmål. Søknadsfrist er 15. november og 15. mars og vi anbefaler deg å søke så snart som mulig for å unngå lang ventetid.

Velg søknadsskjema for «Høyere/annen utdanning», der finner du AOF Vestlandet. Hak av for «Voksenopplæring – praksiskandidat».