Bygg og anleggsteknikk

Byggdrifterfaget Vg3 Høst 2019

Informasjon

Kunne du tenke deg å ta fagbrev som byggdrifter?
Har du lang praksis som vaktmester eller i tilknytning til drift og vedlikehold av bygg?
Ønsker du å friske opp kunnskapen din på området ?
Byggdrifterfaget er et nytt lærefag fra 2014 og det er stort behov for voksne med fagbrev på området.

 

Byggdrifter arbeider med drift og vedlikehold av bygninger og anlegg. I moderne tid er bygningene så komplekse og sammensatte, med mange systemer integrert i hverandre, at det kreves fagfolk med spisskompetanse for å ivareta dette arbeidet.

En byggdrifter skal drive et bygg optimalt i forhold til brukeres og eieres interesse. Byggdrifter vil være en ressurs for brukere av bygningen med kunnskaper om sunn bedrift, HMS arbeidet, miljø og energiøkonomisering. Gode ferdigheter innen service og kommunikasjon vil være sentrale egenskaper hos en byggdrifter.

 

Vg2/Vg3 Byggdrifterfaget er en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg1 Bygg og anleggsteknikk og Vg2/Vg3 Byggdrifterfaget (hovedfokus). Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne.

 

Forkunnskaper
Kurset er tilrettelagt for voksne med lang og allsidig praksis i faget. Vi anbefaler at du minimum har 1 års praktisk erfaring i faget før du starter her.

Har du lang praksis som vaktmester eller i tilknytning til drift og vedlikehold av bygg?
Bli blant de første i landet som får fagbrev som byggdrifter?
Da må du melde deg på kurset nå og starte din vei mot fagbrev!

 

Gjennomføring
Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning. Vi har en dyktig lærerstab som er vant til å jobbe med voksne og tilpasser innholdet i undervisningen i forhold til dette. I tillegg benytter vi læringsplatformen It`s learning hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden.
Kurset går over ett år, én til to kvelder i uken

 

Eksamen
All oppmelding til eksamen skal skje via www.privatistweb.no

 

Finansiering
 

Kurset er godkjent for lån i Lånekassen. Du trenger MinID for å søke.
 

Kurset er gratis for voksne med rett til videregående opplæring. Ta kontakt med oss for å høre om du har en slik rett. Du kan søke om retten på www.vigo.no. Du trenger MinID for å søke.

 

Er du medlem i en fagforening vil du kunne søke stipend til utdanning. Mange fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Fagforbundet og Handel og kontor har egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

 

AOF Haugaland er spesialister på opplæring organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF Haugaland være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med våre relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF Haugaland tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkelte deltakers forutsetning, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring på kurs den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

 

Fordeler med å ta fagbrev

Når du har bestått den avsluttende fagprøven og fått ditt fagbrev, er din kompetanse hevet betraktelig. Du vil være enda sikrere og mer selvgående i jobben du gjør, og du blir mer attraktiv på arbeidsmarkedet.

 

Andre fordeler som kan følge et fagbrev er:

  • Mulighet for høyere lønn
  • Styrke dine karrieremuligheter
  • Gir mulighet for større utfordringer og mer spennende arbeidsoppgaver
  • Gjør deg til en mer attraktiv arbeidstaker for arbeidsgiver
  • Øker dine muligheter for avansement

 

Fordeler for deg som voksen

  • Kan ta fagbrev uten å være lærling
  • Trenger ikke å ta fellesfagene som norsk, matematikk, engelsk osv
  • Kun avlegge 1 teoretisk eksamen som avslutning på kurset

 

Det går fint å delta på opplæringen og ta den teoretiske eksamen, før all arbeidserfaring er opparbeidet. Noen har veldig mange års arbeidserfaring mens andre kanskje kun har ett års arbeidserfaring når de starter på kurs. Rekkefølgen spiller ingen rolle – hva ønsker du? Hva passer best for deg? Er det nå du har behov for å få formalisert din kompetanse? Ja, da melder du deg på!

Før du kan melde deg opp til praktisk fagprøve (Fagprøven), må du kunne dokumentere bestått teoretisk eksamen og nok arbeidserfaring i faget. kravet er 60 måneder i 100% stilling eller 120 måneder i 50% stilling eller noe midt imellom.