Bygg og anleggsteknikk

Vei- og anleggsfaget Vg3 Vår 2019

Informasjon

Har du lang erfaring innen bygg og anlegg med fremdrift i ulike anleggsprosjekter? Arbeidserfaring innen vegarbeid, grunnarbeid og arbeid med kommunaltekniske anlegg? Hvorfor ikke ta fagbrev i Vei- og anleggsfaget?

Som Vei- og anleggsoperatør kan du få jobb i bygg- og anleggsvirksomhet.
 

Sentrale arbeidsoppgaver for vei- og anleggsoperatør:

Operatør innen vei- og anleggsfaget skal ha kompetanse på anleggs- og grunnarbeid knyttet til bygging, drift og vedlikehold av veger og områder. Sentrale arbeidsområder er

  • Planlegging, stikking og oppmåling
  • Arbeidsvarsling og sikring av byggeplass og anleggsområde
  • Oppbygging av veger, tomter og kommunaltekniske anlegg
  • nivellering, oppmåling, sikring av fastmerker
  • Bruk av maskiner og utstyr i samsvar med gjeldene regelverk og sertifiseringskrav
  • Kunnskaper om ulike typer materialer og produksjonsutstyr
  • Helse, miljø og sikkerhetstiltak i henhold til gjeldene regelverk og krav

 

Finansiering

Kurset er godkjent for lån i Lånekassen. Du trenger MinID for å søke.

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond, mens blant annet Fagforbundet og Handel og kontor har egne stipendordninger.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon! Vi hjelper gjerne med søknaden.