Bygg og anleggsteknikk

Ventilasjons- og blikkenslagerfaget Vg3 Vår 2019

Informasjon

Har du lang og allsidig arbeidserfaring fra arbeid som taktekker eller ventilasjon- og blikkenslager, men mangler formell kompetanse? Da er Ventilasjons- og blikkenslagerfaget Vg3 den rette opplæringen for deg.

 

Vår Opplæringen skal bidra til å utvikle kompetanse hos framtidens yrkesutøvere som skal finne løsninger på samfunnets utfordringer knyttet til klima, ressurser og miljø.

 

Ventilasjon- og blikkenslager Vg3 er en komprimert utdanning for voksne. Den bygger på læreplanene for Vg 1 Bygg og anleggsteknikk, Vg 2 Klima, energi og miljøteknikk (Hovedfokus) og Vg3 Ventilasjon- og blikkenslager. Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne.

 
Hovedområder i Ventilasjon- og blikkenslagerfaget er::

  • Ventilasjon
  • Fasade
  • Tak
  • Verkstedproduksjon

 

Finansiering

Kurset er godkjent for lån i Lånekassen. Du trenger MinID for å søke.

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond, mens blant annet Fagforbundet og Handel og kontor har egne stipendordninger.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon! Vi hjelper gjerne med søknaden.