Helse- og oppvekstfag

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3, dag høst 2019

Fagskoleutdanninger Oppvekstfag

Informasjon
Utdanningen dekker teorien til fagprøven i Barne- og ungdomsarbeiderfaget

 
Kurset går over ett skoleår. Teoriundervisningen foregår én dag i uken fra kl. 08.00 – 15.00. Ukedag vil bli oppgitt seinere.
 

Forkunnskaper

Kurset er tilrettelagt for voksne. Vi anbefaler at du har minimum ca. et halvt års praktisk fra fagområdet før du starter på kurset.

Har du liten/ingen praksis fra før, kan du bestille praksis i regi av AOF Haugaland. Da ordner vi praksisplass for deg, og du får praksisoppfølging i løpet av skoleåret. Praksisen er delt opp i to perioder med 2 praksisdager i uken. Praksisen er ulønnet, og man jobber fulle dager.

Ønsker du å bestille vår praksispakke, skriver du «Ønsker praksis» i kommentarfeltet på påmeldingsskjemaet.

Tilleggspris for praksis: 9.900,- (tot. kurspris blir da 38.000,-)
 

Passer det ikke å følge undervisningen på dagtid? Vi tilbyr samme utdanning også på kveldstid. Se Barne- og ungdomsarbeiderfaget på kveldstid for mer informasjon og påmelding.

Finansiering

Statens lånekasse for utdanning
Utdanningen er godkjent for lån i Lånekassen. Du søker ved bruk av MinID eller bankID. Her finner du også veiledning og svar på spørsmål.

Søknadsfrist er henholdsvis 15. november og 15. mars. Vi anbefaler deg å søke så snart som mulig for å unngå lang ventetid. Velg søknadsskjema for «Høyere/annen utdanning». Der finner du AOF Haugaland. Hak av for «Voksenopplæring – praksiskandidat».

Ved spørsmål må du kontakte Lånekassen direkte på tlf. 21 49 60 00 eller på e-post(etter at du har logget deg inn).

Fagorganisert?
LO organiserte kan søke stipend. Du finner søknadsskjema blant annet på disse nettstedene: LO utdanningsfond, Fagforbundet,og Handel og Kontor.

Er du organisert i en annen fagforening ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

 
Programfag som inngår i utdanningen:

  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesutøvelse

 

Gjennomføring

Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg brukes læringsplattformen Moodle hvor lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert.

 

Eksamen

Faget avsluttes med skriftlig privatisteksamen i mai/ juni.
Frist for oppmelding til eksamen for våren er 1. februar.
All oppmelding til eksamen skal skje til Rogaland fylkeskommune via Privatistweb.