Helse- og oppvekstfag

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 kveld høst 2019

Fagskoleutdanninger Oppvekstfag

Informasjon
Utdanningen dekker teorien til fagprøven i Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Kurset går over ett skoleår. Teoriundervisningen foregår én til to kvelder i uken(mandager og onsdager) fra kl. 17.00 – 21.00.

 

Forkunnskaper

Kurset er tilrettelagt for voksne. Vi anbefaler at du har minimum ca. et halvt års praktisk erfaring fra fagområdet før du starter på kurset.

Har du liten/ingen praksis fra før, kan du bestille praksis i regi av AOF Haugaland. Da ordner vi praksisplass for deg, og du får praksisoppfølging i løpet av skoleåret. Praksisen er delt opp i to perioder med 2 praksisdager i uken. Praksisen er ulønnet, og man jobber fulle dager.

Ønsker du å bestille vår praksispakke, skriver du «Ønsker praksis» i kommentarfeltet på påmeldingsskjemaet.

Tilleggspris for praksis: 9.900,- (tot. kurspris blir da 38.000,-)

 

Passer det ikke å følge undervisningen på kveldstid? Vi tilbyr samme utdanning også på dagtid. Se Barne- og ungdomsarbeiderfaget på dagtid for mer informasjon og påmelding.

Finansiering

Statens lånekasse for utdanning
Utdanningen er godkjent for lån i Lånekassen. Du søker ved bruk av MinID eller bankID. Her finner du også veiledning og svar på spørsmål.

Søknadsfrist er henholdsvis 15. november og 15. mars. Vi anbefaler deg å søke så snart som mulig for å unngå lang ventetid. Velg søknadsskjema for «Høyere/annen utdanning». Der finner du AOF Haugaland. Hak av for «Voksenopplæring – praksiskandidat».

Ved spørsmål må du kontakte Lånekassen direkte på tlf. 21 49 60 00 eller på e-post(etter at du har logget deg inn).

Fagorganisert?
LO organiserte kan søke stipend. Du finner søknadsskjema blant annet på disse nettstedene: LO utdanningsfond, Fagforbundet,og Handel og Kontor.

Er du organisert i en annen fagforening ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

 
Programfag som inngår i utdanningen:

  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesutøvelse

 

Gjennomføring

Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg brukes læringsplattformen Moodle hvor lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert.

 

Eksamen

Faget avsluttes med skriftlig privatisteksamen i mai/ juni.
Frist for oppmelding til eksamen for våren er 1. februar.
All oppmelding til eksamen skal skje til Rogaland fylkeskommune via Privatistweb.