Helse- og oppvekstfag

Barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 Høst 2019

Fagskoleutdanninger Oppvekstfag

Informasjon
Utdanningen dekker teorien til fagprøven i følgende fag

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

 

Programfag som inngår i utdanningen:

  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesutøvelse

 

Forkunnskaper

Kurset er tilrettelagt for voksne med praksis i faget. Vi anbefaler at du har minimum ca. et halvt års praktisk erfaring i faget før du starter på kurset.

 

Gjennomføring

Kurset går over ett skoleår. Teoriundervisningen foregår én til to kvelder i uken (tirsdager og torsdager) fra kl. 17.00 – 21.00.

Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning . I tillegg brukes læringsplattformen itslearning hvor lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert.

 

Eksamen

Faget avsluttes med skriftlig privatisteksamen i mai/ juni 2019.
Frist for oppmelding til eksamen våren er 1. februar.
All oppmelding til eksamen skal skje til Rogaland fylkeskommune via Privatistweb.

 

Finansiering

Programpakken er godkjent for lån i Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig.

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond, mens blant annet Fagforbundet og Handel og kontor har egne stipendordninger.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon! Vi hjelper gjerne med søknaden.