Helse- og oppvekstfag

Helsearbeiderfaget Vg3, dag

Fagskoleutdanninger Helsefag

Informasjon
Utdanningen dekker teorien til fagprøven i følgende fag

Helsearbeiderfaget

 

Programfag som inngår i utdanningen:

  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesutøvelse

 

Forkunnskaper

Kurset er tilrettelagt for voksne med praksis i faget. Vi anbefaler at du har minimum ca. et halvt års praktisk erfaring i faget før du starter på kurset.

 

Praksis

For deg som har liten/ingen arbeidserfaring i faget, kan vi også tilby praksis gjennom hele skoleåret (oppstart ca. uke 39/40). Vi ordner vi med praksisplasser for deg, og du får god oppfølging av faglærer. Praksisdagene er på mandager og tirsdager, og praksisen er delt opp i to perioder. Praksisen er ulønnet, og man jobber fulle dager.

Praksisen blir dokumentert av oss, samt at praksisplassene også skal utstede en praksisattest til deg.

Ønsker du å benytte deg av dette tilbudet, koster det totalt 38.000,- for teori og praksis. Skriv gjerne «Ønsker praksis» i kommentarfeltet på påmeldingsskjemaet.

 

Gjennomføring

Kurset går over ett skoleår. Teoriundervisningen foregår én dag i uken (torsdager) fra kl. 09.00 – 15.00.
NB! De første ukene er det undervisning både onsdager og torsdager.

Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning . I tillegg brukes læringsplattformen itslearning hvor lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert.

 

Eksamen

Faget avsluttes med skriftlig privatisteksamen i mai/ juni 2019.
Frist for oppmelding til eksamen våren er 1. februar.
All oppmelding til eksamen skal skje til Rogaland fylkeskommune via Privatistweb.

 

Finansiering

Programpakken er godkjent for lån i Lånekassen, forutsatt at din totale studiebelastning er tilstrekkelig.

Er du medlem i en fagforening vil du kunne søke stipend til utdanning. Mange fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Fagforbundet og Handel og kontor har egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.