Service og samferdsel

Forberedelse til praktisk fagprøve

Dersom du har bestått teorien til fagprøven og skal melde deg opp til praktisk fagprøve, kan dette kurset være noe for deg!

Vi har satt opp kurs både på dagtid og kveldstid. Målet er å trygge deg best mulig for den praktiske fagprøven.
 

Kveldskurs fra kl. 17:00 – 21:00
Kursstart: 22. mai 2019
Går over 9 onsdagskvelder, 4 før sommeren og 5 etter sommeren
 

Dagskurs fra kl. 09:00 – 15:00
Kursstart: 05. juni 2019
Går over 6 onsdager, 3 før sommeren og 3 etter sommeren
 

Skriv i påmeldingen din om du ønsker å delta på dagtid eller kveldstid.
 

I kurset vil vi gjennomgå følgende:

  • Fagprøvens ulike deler
  • Plan
  • Gjennomføring
  • Egenvurdering
  • Dokumentasjon
  • Bistand til oppmelding til praktisk fagprøve
  • Brev til arbeidsgiver – hva betyr det at jeg avlegger min praktiske fagprøve i bedriften?