Service og samferdsel

Yrkessjåførfaget Vg3 Høst 2019

Informasjon

Har du praktisk erfaring fra arbeid som transportør av varer-, anleggs-, bulk-, tank-, spesialtransport eller transporterer av personer og varer, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev som yrkessjåfør være noe for deg!

 
Sentrale arbeidsområder for en yrkessjåfør er::
Planlegging og drift:

  • Planlegging av transporttjenester i samsvar med bestilling og krav til lønnsomhet.
  • Samhandling internt og med kunder og eksterne samarbeidspartnere
  • Gjeldende regelverk knyttet til sikre og miljøvennlige transporttjenester

 

Transport

  • Sikker og effektiv lasting, lossing og transport av personer og varer i samsvar med gjeldende regelverk
  • Kundebehandling
  • Miljøvennlig behandling av gods
  • Forskriftsmessig bruk av utstyr og transportmidler som kan forebygge skade på personer, gods og miljø
  • Enklere vedlikehold av utstyr og hjelpemidler
  • Manuelt og elektronisk verktøy til å behandle transportdokumenter, kommunikasjon.

Opplæringen skal forberede og kvalifisere deltakerne teoretisk for å avlegge nødvendig teoretisk eksamen innen yrkessjåførfaget. Opplæringen er komprimert og spesielt tilpasset voksne.

 

Finansiering

Dersom du er medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond, mens blant annet Fagforbundet og Handel og kontor har egne stipendordninger.

Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon! Vi hjelper gjerne med søknaden.

 
Opplæringen er også godkjent for å søke stipend og/eller lån i Statens Lånekasse for utdanning. Søknad er elektronisk og gjennomføres på Lånekassen. Opplæringen er godkjent for 50% studiebelastning. Du må ha meldt deg på opplæringen før du kan søke om stipend og/eller lån i Statens Lånekasse for utdanning.

 
Skal du dekke alt selv, har du mulighet til å få delt kursavgiften opp i avdrag. Ta kontakt.

 
Å få formalisert egen kompetanse, er å investere i egen fremtid. Meld deg på – vi hjelper deg mot målet om Fagbrev!