Teknikk og industriell produksjon

CNC-maskineringsfaget Vg3 Høst 2020

Informasjon

Utdanningen er rettet mot deg som er ufaglært arbeidstaker og som ønsker å formalisere din kunnskap med å ta fagbrev som CNC-maskineringsfaget. Teoretisk opplæring og bestått eksamen i Vg 3, danner sammen med godkjent praksis grunnlag for å melde seg opp til fagprøve i CNC-maskineringsfaget.

For å kunne gå opp til fagprøven må følgende krav være oppfylt.
Bestått den teoretiske eksamen på Vg3 nivå og dokumentere minst 5 år relevant praksis.

 
Kurset går over ett skoleår. Teoriundervisningen foregår en kveld i uken fra kl. 17.00 – 21.00.

 

Finansiering

Statens lånekasse for utdanning
Utdanningen er godkjent for lån i Lånekassen. Du søker ved bruk av MinID eller bankID. Her finner du også veiledning og svar på spørsmål.

Søknadsfrist er henholdsvis 15. november og 15. mars. Vi anbefaler deg å søke så snart som mulig for å unngå lang ventetid. Velg søknadsskjema for «Høyere/annen utdanning». Der finner du AOF Haugaland. Hak av for «Voksenopplæring – praksiskandidat».

Ved spørsmål må du kontakte Lånekassen direkte på tlf. 21 49 60 00 eller på e-post(etter at du har logget deg inn).

Fagorganisert?
LO organiserte kan søke stipend. Du finner søknadsskjema blant annet på disse nettstedene: LO utdanningsfond, Fagforbundet, og Handel og Kontor.

Er du organisert i en annen fagforening ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon.

 

Gjennomføring
Deltakerne på kurset får god og tradisjonell klasseromsundervisning. I tillegg benytter vi læringsplatformen Moodle hvor lærestoff, oppgaver, nettsider og annen viktig informasjon blir presentert. Det legges opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden.
 

Eksamen
Faget avsluttes med skriftlig privatisteksamen i mai/juni. Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar.
All oppmelding til eksamen skal skje via www.privatistweb.no